Instruccions de la Secretaria General del Departament de Treball referent a la presentació d'ERTO de
04/10/2020

Instruccions de la Secretaria General del Departament de Treball referent a la presentació d’ERTO de

Vista la publicació del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre de 2020, de mesures socials en defensa de l’ocupació, amb la voluntat de resoldre dubtes i clarificar els diferents procediments, comptència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que en l’esmentada norma es detallen i pel que fa a la tramitació dels Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), la secretaria general del Departament de Treball ha procedit a dictar les següents instruccions: Instrucció 22/2020, de 30 de setembre, de la Secretaria General, sobre els procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació en relació amb el Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.Instrucció 24/2020, de 2 d’octubre, de la Secretaria General, sobre el procediment administratiu per a la tramitació de sol·licituds de declaració d’empresa depenent o integrant de la cadena de valor d’empreses de sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una baixa taxa de recuperació d’activitat, a la que es refereix la disposició addicional primera del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.  
Compartir:

linkedin share button