Guia dels Ajuts Next Generation EU
04/10/2021

Guia dels Ajuts Next Generation EU

Un cop aprovat el Pla estatal de Recuperació i Transformació per les institucions europees als mesos de juny i juliol, el Govern central ha habilitat el web oficial que recull els ajuts dels fons Next Generation EU (NGEU) i ja s’han començat a publicar les primeres convocatòries vinculants:https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatoriasLa majoria dels ajuts dels fons NGEU es canalitzaran per mitjà d’instruments i organismes ja existents del govern central, que han vist augmentat el seu pressupost de forma considerable, tot i que alguns es podran gestionar en l’àmbit autonòmic i local. Els recursos s’aniran repartint fins desembre del 2023 i les accions subvencionables es poden allargar fins al desembre del 2026.   GUIA D’AJUTS NGEU PER A EMPRESES Vull fer una inversió en maquinària i equipaments per a la meva indústriaLes inversions industrials es poden finançar per mitjà del nou Fons de Suport a la Inversió Productiva, successor del programa Re-Indus. Es tracta de préstecs tous, a llarg termini, per a projectes a partir de 200.000 €. La sol·licitud es pot tramitar fins al 31/12/2021.https://programareindus.es/Préstec obert fins 31/12/2021 Vull digitalitzar la meva fàbricaAl mes d’agost es va publicar el programa “Industria Conectada 4.0” que preveia ajuts en forma de préstec i subvenció per a projectes d’interconnexió, tractament de dades, realitat virtual i augmentada, robòtica, sensors i intel·ligència artificial.Es podia finançar fins el 80% de la inversió, amb un màxim de 400.000 € per a les micro i petites empreses i 600.000 € en el cas de les mitjanes. El component no reemborsable de subvenció oscil·lava entre el 35% i 70% segons el tipus d’empresa i de projecte.El termini de sol·licitud va ser molt curt, i davant les queixes de PIMEC, el Ministeri d’Indústria va assegurar que les properes convocatòries del 2022 i 2023 comptaran amb més recursos i terminis més llarg de sol·licitud. La propera convocatòria s’espera cap a la primavera del 2022.https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/ministeri-dindustria-assegura-pimec-larribada-mes-recursos-pimeshttps://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspxPréstecs i subvencions: convocatòria al primer trimestre 2022  Vull digitalitzar la gestió i/o els processos de la meva empresa (CRM, ERP comerç electrònic, etc.)El govern central ha previst un seguit de serveis bàsics de digitalització subvencionats per a pimes de qualsevol sector, en àmbits com la gestió de processos i clients, la venda en línia, etc., que es canalitzaran a través del programa “Digital Toolkit”.Segons la informació disponible, el “Digital Toolkit” comptarà amb un pressupost de 3.060 milions €, que es canalitzarà per mitjà de proveïdors i entitats homologades que prestaran a les pimes els serveis digitals definits pel Ministeri.Els ajuts seran entre 3.000 i 12.000 € per projecte, arribant al 100% de subvenció, segons el tipus de servei i la mida de l’empresa, amb major grau de subvenció per a les microempreses. S’esperen les primeres convocatòries a finals del 2021.https://acelerapyme.gob.es/Subvenció: convocatòria al novembre/desembre 2021 Tinc un projecte de recerca industrialEl Centre de Desenvolupament i Tecnologia Industrial (CDTI) finança tot l’any projectes d’R+D industrial, amb un import mínim de 175.000 €. Són préstecs a 10-15 anys, amb una carència de 2-3 anys i un tram en forma de subvenció del 33%:http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&r=360*720 Préstecs i subvencions: Obert Vull instal·lar plaques solars a la meva nauEl Reial Decret 477/2021 del 29 de juny regula els ajuts per a l’autoconsum energètic, que les comunitats autònomes hauran de desplegar als mesos vinents. Les condicions seran les següents:Els beneficiaris seran persones físiques o jurídiques que duguin a terme una activitat econòmica, així com gestors de polígons industrials, comunitats energètiques i empreses de serveis energètics.Aplicable a instal·lacions d’autoconsum amb o sense emmagatzematge de l’energia.Els ajuts aproximats a fons perdut seran:15-45% en el cas de solar fotovoltaica sense emmagatzematge.45-65% en el cas de solar fotovoltaica amb emmagatzematge.20-50% en cas d’energia eòlica. Catalunya rebrà uns 114 milions € per ajuts, que l’Institut Català d’Energia (ICAEN) hauria de desplegar durant el setembre, ja que les sol·licituds d’ajut es podran lliurar fins al 31 de desembre.https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10824http://icaen.gencat.cat/ca/inici També s’han publicat al Reial Decret 691/2021 del 3 d’agost, ajuts addicionals per a la rehabilitació d’edificis, incloent-hi la instal·lació de plaques, a municipis de fins a 5.000 habitants, que també es canalitzaran pròximament per mitjà de les comunitats autònomes.https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacionFinalment, el Ministeri de Transició Ecològica preveu desplegar ajuts per a les Comunitats Energètiques Locals que permetin agregar la demanda per instal·lar energies renovables per autoconsum. En aquest cas, els ajuts trigaran encara uns mesos.https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-anuncia-100-millones-en-ayudas-para-impulsar-las-comunidades-energ%C3%A9ticas/tcm:30-530798Subvencions: convocatòria a l’octubre 2021 Vull renovar la meva flota de vehicles Els ajuts a la renovació de flotes de vehicles s’emmarquen dins el programa “Moves III” i preveuen les següents condicions:Per compra de turismes elèctrics: 4.500 € + 1.000 € (descompte concessionari) + 2.500 € (desballestament).Per compra de furgonetes elèctriques: 7.000 € + 1.000 € (descompte concessionari) + 2.500 € (desballestament).Per compra vehicles hídrids endollables: 2.500 € + 1.000 € (descompte concessionari) + 2.500 € (desballestament).Motos elèctriques: 1.100 € + 200 € (desballestament). Es preveuen també ajuts per instal·lar punts de càrrega elèctrica, però només per autònoms, particulars, entitats locals i comunicats de propietaris. Igualment, els ajuts augmenten en un 10% en el cas de municipis de fins a 5.000 habitants.http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/Subvencions: convocatòria octubre 2021 Fes-nos arribar els teus dubtes
Compartir:

linkedin share button