El Govern de la Generalitat crea un paquet de mesures d’ajuts al comerç per pal•liar els efectes neg
31/03/2020

El Govern de la Generalitat crea un paquet de mesures d’ajuts al comerç per pal•liar els efectes neg

El govern català va activar ahir dimarts, mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, diverses mesures d’ajuts al comerç per fer front a la situació econòmica derivada de la crisi del Covid-19. Els ajuts, dotats amb una partida de 9 milions d’euros, s’articularan a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) i es podran sol·licitar properament.Aquestes noves mesures van dirigides a empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, i especialment a aquelles que han estat obligades a tancar arran de la declaració de l’estat d’alarma. També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentats, i les administracions locals i els organismes púbics que impulsin actuacions per a la reactivació dels sectors del comerç, l’artesania i la moda a Catalunya.Les línies d’ajut se centraran en tres grans blocs:2 línies d’ajuts al teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorial, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts de fins al 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per desenvolupar la seva funció.4 línies d’ajuts a pimes de comerç, artesania i moda: ajuts de fins al 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per reprendre l’activitat. Ajuts de fins al 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat (inversió mínima subvencionable: 2.000 euros).1 línia de suport als municipis en l’àmbit del comerç i l’artesania: per als ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter público-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).
Compartir:

linkedin share button