El Govern de la Generalitat aprova un nou decret llei amb mesures per pal•liar els efectes de la cov
28/04/2020

El Govern de la Generalitat aprova un nou decret llei amb mesures per pal•liar els efectes de la cov

El Govern de la Generalitat va aprovar ahir dimarts un nou decret llei amb el qual es dona llum verda a un conjunt d’actuacions, principalment de l’àmbit social i tributari, dirigides a pal·liar els greus efectes generats per la pandèmia de la covid-19. Aquestes són les cinc mesures principals: Nou calendari de publicació del padró provisional i definitiu de l’impost del CO2El decret llei aprovat ahir ajorna la publicació dels padrons provisionals i definitius d’aquest tribut -amb la informació de l’import que haurà de liquidar cada contribuent, corresponent als exercicis meritats el 2019 i el 2020-; i, de l’altra, ajorna els terminis de recaptació i liquidació de l’impost, previstos per als dos anys.Així, d’acord amb el nou calendari, el padró provisional que s’havia de publicar aquest proper mes de maig corresponent a l’exercici ja meritat del 2019 i que afectava turismes i furgonetes, s’exposarà de l’1 al 15 de novembre del 2020; i el padró definitiu, passa de l’1 al 15 de setembre d’enguany al període comprès entre l’1 i el 15 de març del 2021. I per a l’exercici 2020 (que es merita el proper 31 de desembre), que ja inclourà les motocicletes, els terminis es fixen de l’1 al 15 d’octubre del 2021 per al padró provisional, i de l’1 al 15 de febrer del 2022 per al definitiu.Conseqüentment, aquestes modificacions en les dates de publicació dels padrons comportaran també canvis en el període de liquidació i recaptació de l’impost. En aquest sentit, les quantitats meritades a 31 de desembre del 2019 que, en el cas de turismes i furgonetes, s’havien d’abonar a partir de l’1 de novembre d’aquest any, es passaran a liquidar un cop notificat el padró definitiu i, per tant, es notificaran les liquidacions a partir del 16 maig de 2021. I per a l’exercici present, que meritarà a 31 de desembre, i en el que ja s’inclouen les motocicletes, el termini d’ingrés en període voluntari es fixa de l’1 al 20 d’abril del 2022. Prestació extraordinària per a subministraments bàsicsEl decret també preveu la posada en marxa d’un ajut extraordinari de 200 € per als treballadors per compte aliè i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la covid-19. Concretament, el podran sol·licitar les persones afectades per un expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o els treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat. Aixecament de la suspensió de contractes d’obresEn matèria de contractació pública, el decret inclou l’aixecament de la suspensió de l’execució d’una sèrie d’obres de carretera situades principalment a les demarcacions de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran i el Camp de Tarragona.També s’autoritza el Departament d’Ensenyament i Infraestructures.cat a continuar i/o iniciar la tramitació de contractes d’assistència tècnica i d’obres menors de reforma, adequació i millora d’escoles i instituts de secundària. Aquests contractes seran declarats bàsics amb l’objectiu de poder realitzar aquestes obres abans que comenci el curs escolar 2020-2021.Així mateix, l’Agència Catalana de Turisme també podrà contractar, a través de la via d’emergència, una campanya publicitària destinada al turisme domèstic, amb la finalitat de revitalitzar el sector. Recursos per finançar despesa sanitària procedents d’herències intestadesEn l’àmbit social i de salut, el decret també preveu que excepcionalment, durant el període de l’estat d’alarma i fins als 3 mesos posteriors a l’aixecament, els imports provinents d’herències intestades en què la Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva i que la Junta d’Herències acordi distribuir, podran ser destinats directament al finançament de les despeses sanitàries i assistencials ocasionades per la crisis sanitària de la covid-2019 a Catalunya. Mesures pressupostàries en relació amb el SISCATFinalment, el decret aprovat avui també concreta algunes de les mesures relatives al Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) previstes al decret llei 12/2020, de 10 d’abril, en relació a les tarifes de llarga estada sociosanitària i a la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA). Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).
Compartir:

linkedin share button