El Govern central penalitza les empreses moroses en els concursos públics
13/09/2015

El Govern central penalitza les empreses moroses en els concursos públics

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per contribuir a la reducció de la morositat de les empreses. L’objectiu és castigar les grans firmes amb terminis de pagament superiors al màxim legal establert (60 dies) i, per tant, prioritzar aquelles empreses que compleixen amb els proveïdors. Aquesta ha estat una reivindicació històrica de PIMEC i suposa un pas endavant en la lluita contra la morositat.  La modificació legislativa introdueix un nou element que l’Administració podrà exigir a l’hora d’acreditar la seva capacitat econòmica i financera: que el període mitjà de pagament a proveïdors de l’empresari no superi els terminis legals establerts. Tal com recull la referència del Consell de Ministres, aquest requisit només afecta les societats que, per les seves dimensions, “no poden presentar compte de pèrdues i guanys abreujat”.
Compartir:

linkedin share button