El Govern anuncia noves mesures per a la fase d'emergència de sequera
12/12/2023

El Govern anuncia noves mesures per a la fase d’emergència de sequera

Es fixaran restriccions en el turisme, la ramaderia intensiva i els usos industrials i es reduiran els cabals d’emergència dels rius Llobregat, Ter i Muga,
La Comissió Interdepartamental de la Sequera ha avaluat l’escassetat d’aigua a les conques internes de Catalunya i, després de constatar que la situació de les reserves és crítica, afegirà mesures complementàries a les previstes en el Pla Especial de Sequera. La declaració d’emergència per sequera, si no canvien les previsions de pluja, es produirà al gener.Així, es restringiran noves activitats turístiques, de ramaderia intensiva i industrials, i es reduiran els cabals d’emergència en els rius Muga, Ter i Llobregat, entre altres mesures.L’Executiu es prepara per entrar en la primera fase d’emergència quan els embassaments arribin al 16% de la seva capacitat, previsiblement al gener. Les noves mesures previstes són les següents:Limitar el consum d’aigua per al turisme, la indústria i la ramaderia.Turisme i indústria: incompatibilitat temporal, en l’estat d’emergència, de creixements de projectes o inicis d’activitats que per desenvolupar-se amb garanties necessiten un ús important d’aigua, en sector turístic, industrial, serveis, comercial i agroindústria.Urbanisme: incompatibilitat temporal de nous planejaments urbanístics en situació d’emergència.Ramaderia: amb l’entrada en emergència, no s’expediran autoritzacions d’entrada d’animals per a noves explotacions ramaderes o per a l’ampliació de les existents. De la mateixa manera, es decretarà la suspensió de l’obertura de noves explotacions o l’ampliació de les existents mentre no es garanteixi la disponibilitat d’aigua per garantir el benestar animal.Preservar l’aigua dels embassaments: també s’ha abordat la reducció dels cabals d’emergència en els rius Muga, Ter i Llobregat, amb l’objectiu de disposar més aigua als embassaments de les conques internes, que actualment estan al 17,7% de la seva capacitat. Aquesta mesura ha de passar pel consell d’administració de l’ACA i per la Taula del Ter.Modificacions no substancials del Pla Especial de Sequera: coincidint amb l’entrada en emergència, es plantejaran modificacions puntuals del Pla Especial de Sequera per permetre el reg de l’arbrat públic per evitar l’estrès hídric, directament relacionat amb la caiguda d’exemplars, i assegurar refugis climàtics a l’estiu. A més, es contempla permetre el reg per a esports federats i l’ompliment de piscines d’ús públic i esportiu, sempre que es garanteixi reducció de consum a través del tancament de les dutxes dels vestuaris, per tal de garantir l’accés a l’esport a infants i les persones joves. Aquestes modificacions s’estan treballant amb els diferents públics d’interès i s’activaran una vegada entri en vigor l’emergència al sistema Ter-Llobregat. PIMEC continuarà defensant els interessos del teixit econòmic, especialment de les mipimes i autònoms, en tots aquells espais que es creïn per tractar la política de l’aigua a Catalunya. Per aquest motiu, ens podeu fer arribar propostes que ens serveixin per actuar de forma proactiva. Més informació: cmas@pimec.org
Compartir:

linkedin share button