La Fundació PIMEC constata que el 78% de les empreses no han incorporat majors de 55 anys en els dar
14/12/2022

La Fundació PIMEC constata que el 78% de les empreses no han incorporat majors de 55 anys en els dar

La Fundació PIMEC ha realitzat una enquesta en matèria d’edatisme a 354 pimes de diferents sectors d’activitat -primari, indústria i serveis- i de distintes demarcacions -Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida- durant dues tongades de qüestionari -juliol i setembre de 2022-El 18,64% dels enquestats manifesten haver contractat persones sènior només per perfils directius i professionals que són difícils de trobarAlgunes de les propostes de solucions que es plantegen són els plans de formació amb compromís d’ocupació, la implantació del currículum cec, acabar amb la vulneració de drets fonamentals de les plataformes digitals d’ocupació i el contracte especial per majors de 45 anys amb bonificacions a les quotes de la Seguretat SocialBarcelona, 15 de desembre del 2022. La Fundació PIMEC ha presentat les conclusions d’una enquesta realitzada a pimes en matèria d’edatisme. En concret, s’han obtingut respostes de 354 micro, petites i mitjanes empreses de diferents sectors d’activitat -primari, indústria i serveis- i de distintes demarcacions -Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida- durant dues tongades de qüestionari -juliol i setembre de 2022-. L’edatisme, que implica practicar l’exclusió dins de l’àmbit laboral per motius d’edat, és la tercera causa de discriminació al món després del racisme i el masclisme, segons l’OMS.Les principals conclusions ens indiquen que el 78% de les empreses declaren que no han incorporat a ningú major de 55 anys en els darrers dos anys, que el 18,64% dels enquestats manifesta haver contractat persones sènior només per perfils directius i professionals que són difícils de trobar i que gairebé la meitat de les empreses (46,33%) no s’han plantejat la necessitat de polítiques per a la contractació de talent sènior i més de la meitat (57,10%) no han proposat polítiques per afavorir la seva continuïtat.En opinió del president de la Fundació PIMEC, Josep González, “Des del programa Emppersona de la Fundació fem un acompanyament a persones empresàries, autònomes i col·lectius amb dificultats, tenint una alta sensibilitat per elles. Cada cop vivim més anys i cada cop apartem del mercat de treball a gent més gran de 45 anys”.D’altra banda, l’enquesta ha estat complementada amb les propostes de solucions per potenciar l’ocupació sènior. En concret, disposar de plans de formació amb compromís d’ocupació, implantar el currículum cec, acabar amb la vulneració de drets fonamentals de les plataformes digitals d’ocupació, tenir un contracte especial per majors de 45 anys amb bonificacions a les quotes de la Seguretat Social, incloure mesures per fomentar el talent sènior a la Llei d’Igualtat, elaborar el Llibre blanc del talent sènior, crear una Comissió per la Igualtat d’Oportunitats a l’Ocupació i generar major eficiència dels Serveis Públics d’Ocupació respecte a l’atur sènior.José María Torres, vicepresident de la Fundació PIMEC, ha destacat que “és urgent implementar mesures per potenciar l’ocupació sènior i esperem que el Ministeri de Treball acceleri la seva tramitació”
Compartir:

linkedin share button