Fons Next Generation EU per al Sector Audiovisual
25/05/2021

Fons Next Generation EU per al Sector Audiovisual

El Ministeri d’Economia i Transició Digital ha obert el termini per rebre Manifestacions d’Interès de l’àmbit audiovisual, que podrien donar lloc a inversions susceptibles de ser finançades amb els recursos dels fons europeus Next Generation EU (NGEU).Es tracta de la 16a manifestació d’interès que llença el Govern central als darrers mesos i la primera al sector audiovisual. Com les anteriors, la manifestació d’interès pretén rebre propostes, idees i projectes no vinculants, que serveixin com a guia per a l’administració de cara a l’elaboració de futures convocatòries d’ajuts ja vinculants. Atesos els retards en el procés d’aprovació dels fons NGEU, no s’esperen les primeres convocatòries vinculants fins al període juliol-setembre.La Manifestació d’Interès del sector audiovisual aspira a recollir propostes en els següents àmbits:Noves tecnologies en postproducció, animació, videojocs, etiquetat de continguts, accés a continguts digitals, mesura d’audiència, gestió de drets de propietat intel·lectual i altres.Desenvolupament de continguts digitals innovadors, sobretot videojocs i projectes d’animació, així com tots aquells que es puguin beneficiar del futur desplegament de la tecnologia 5 G arreu del territori.Creació de noves infraestructures per a la producció digital, com són estudis de gravació i postproducció avançats o plataformes en línia, sobretot per a l’extens món hispanoparlant.Formació en competències digitals per als professionals del sector, així com per a dotar les pimes d’altres sectors amb coneixements digitals.Les propostes poden venir d’agents privats o entitats públiques i tractar un o més dels aspectes assenyalats anteriorment. Des de PIMEC encoratgem a crear consorcis entre administracions i empreses i fer propostes per un sector molt rellevant a Catalunya.Aquesta Manifestació d’Interès s’insereix dins el Programa “Spain Audiovisual Hub”,  dotat amb 200 milions €, inclòs al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència enviat pel Govern central a la Comissió Europea el passat 30 d’abril.Es podran enviar propostes fins al 28 de maig de 2021 a les 8 h a través del següent formulari  en línia: https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/5880/HHko Informació sobre la Manifestació d’InterèsPla Espanyol de Recuperació, Transformació i Resiliència Més informació: Jacint Soler jsoler@pimec.org
Compartir:

linkedin share button