Factura elèctrica: possibilitat de reclamar l'import proporcional a la potència no utilitzada
04/05/2015

Factura elèctrica: possibilitat de reclamar l’import proporcional a la potència no utilitzada

El Reial Decret 1164/2001, que estableix les tarifes d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, especifica en l’art. 9 que en les tarifes 3.0A i 3.1A, quan la potència màxima demandada en el període a facturar sigui inferior al 85 per 100 de la potència contractada, la potència a facturar serà igual al 85 per 100 de l’esmentada potència contractada. Des de PIMEC, hem constatat alguns casos en els quals no s’ha aplicat el que indica el BOE i s’ha facturat el 100 per 100 de la potència contractada. Aquests casos poden ser objecte de reclamació per tal que la companyia comercialitzadora reemborsi a l’empresa la quantitat facturada de més. Si desitges més informació sobre aquestes reclamacions de reemborsament, posa’t en contacte amb el Departament Jurídic de PIMEC, al telèfon 93 496 45 00.
Compartir:

linkedin share button