Es constitueix el Consell Assessor de l’Observatori de la PIMEC
18/02/2015

Es constitueix el Consell Assessor de l’Observatori de la PIMEC

El seu objectiu és avaluar l’activitat del departament de la patronal i realitzar propostes per enfortir el teixit productiu català Modest Guinjoan, direc
Barcelona, 19 de gener de 2015. L’Observatori de la PIMEC, la unitat de la patronal que es dedica a recollir, elaborar i analitzar informació econòmica rellevant sobre la micro, petita, mitjana empresa i els autònoms de Catalunya, ha constituït un Consell Assessor, de caràcter consultiu, per avaluar l’activitat de l’Observatori de la PIMEC i fer propostes de futur amb la finalitat d’enriquir la seva orientació estratègica i operativa. D’aquesta manera, a través del departament la patronal potenciarà el teixit productiu català. El Consell Assessor de l’Observatori de PIMEC està format per professionals de prestigi com són Oriol Amat, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra; Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya; David Coll, empresari de UPB Genetic World; Cèsar Molins, empresari d’Ames; i Joan Vila, empresari de LC Paper, a més del president de PIMEC, Josep González. Modest Guinjoan, director de l’Observatori de la PIMEC, s’ha mostrat “satisfet amb el resultat d’aquests dos anys de treball, en els quals el departament s’ha consolidat. Ara, amb la visió de professionals externs, volem anar més enllà i potenciar les pimes catalanes com a agents de modernització i de progrés econòmic”, i ha afegit que “és una tasca de gran responsabilitat perquè el col·lectiu de pimes representa a Catalunya el 99,8% del total d’empreses, dóna feina al 70% dels ocupats i genera el 61% del VAB de l’economia”. A través de la seva web (http://observatori.pimec.org), l’Observatori de la PIMEC posa a l’abast dels socis de la patronal i de la societat en general valoracions, anàlisis i propostes que pretenen ser útils per al desenvolupament i la millora de la competitivitat i la defensa dels interessos de les pimes i autònoms de Catalunya. L’Observatori de la PIMEC té establertes cinc línies d’actuació: Indicadors: recullen les informacions estadístiques de conjuntura més rellevants i es mantenen actualitzats a partir de fonts d’informació oficials. Estudis i informes monogràfics realitzats per l’Observatori de la PIMEC. Posicionaments: es valoren fets econòmics i es realitzen propostes normatives amb incidència sobre la petita i la mitjana empresa. L’Anuari de la pime catalana: és una estimació de la contribució de la pime al PIB català i a l’ocupació, a més de donar detalls dels estats economicofinancers de la petita i la mitjana empresa a partir de les dades de més de 80.000 pimes. Autodiagnosi financera: l’Observatori de la PIMEC ha desenvolupat, juntament amb ACCIÓ, una eina online que permet a les empreses disposar d’una comparativa de la seva situació economicofinancera amb empreses del seu mateix sector i dimensió.
Compartir:

linkedin share button