Les empreses es poden acollir a la tarifa plana de pagament de tributs 2024 de l’Ajuntament de Barce
14/11/2023

Les empreses es poden acollir a la tarifa plana de pagament de tributs 2024 de l’Ajuntament de Barce

Les persones jurídiques es podran acollir, fins ara només les persones físiques, a la tarifa plana de pagament d’impostos de l’Ajuntament de Barcelona.La tarifa plana és una modalitat de pagament domiciliat d’impostos que permet pagar conjuntament tots els tributs de l’any i escollir el nombre de mensualitats en què es vol pagar.Qui pot demanar la tarifa plana?Les persones físiques i també les jurídiques poden demanar la tarifa plana.Com demanar-laLa tarifa plana es tramita per Internet a través del tràmit de l’oficina virtual.Requisits:Tenir el certificat digital, idcatmòbil o Clave PinEstar donats d’alta al registre de la notificació electrònicaNo podeu tenir cap deute pendent.TerminiPer a l’any 2024, la podreu sol·licitar entre el 15 de novembre de 2023 i el 10 de gener de 2024.Es poden incloure els tributs següents:IBI, impost sobre béns immoblesIVTM, impost sobre vehicles de tracció mecànicaRESIDUS, preu públic per la recollida de residusGUALS, taxa de gualsTERRASSES, taxa per la utilització privativa de la via públicaLa persona sol·licitant ha de ser titular dels tributs des de l´1 de gener de l’any anterior pel qual demana la tarifa plana.Com es calculen les quotes?La tarifa plana sempre es calcula en funció del que es va pagar l’any anterior. Per tant, un cop se sap l’import dels impostos de l’any, es va ajustant la quota. La quota s’ajusta dos cops a l’any:El mes de juny, en funció dels imports de l’IBI i IVTM i també si hi ha cap deute anul·lat o bé suspès en haver presentat un aval.El mes de novembre, segons els imports de la taxa de guals, del preu públic de residus, de la utilització de la via pública (terrasses) i també si hi ha cap deute anul·lat o bé suspès en haver presentat un aval després del mes de juny. Més informació a la web de l’Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/tarifa-plana Contacte: cmas@pimec.org
Compartir:

linkedin share button