Desconvocada la vaga general del sector siderometal·lúrgic de la província de Barcelona
25/10/2022

Desconvocada la vaga general del sector siderometal·lúrgic de la província de Barcelona

La Unió Patronal Metal·lúrgica arriba a un acord amb CCOO i UGT-FICA pel qual es desconvoca la vaga del sector siderometal·lúrgic de la província de Barcelona.Les parts han assolit un acord en la negociació del Conveni Col·lectiu del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona que contempla el següent:  Conveni Col·lectiu per a 3 anys, de 2022 a 2024.  Reactivació de les comissions de treball. Increments salarials: per l’any 2022 un 4,2%, per l’any 2023 un 3,9%, per l’any 2024 un 3,9%.  Clàusula de garantia salarial del 85% de la diferència existent entre el sumatori de les inflacions a 31 de desembre i l’import total dels increments salarials en taules durant els anys del Conveni. L’import que en resulti es farà efectiu directament amb efectes 1 de gener de 2025 i sense efectes retroactius. Aquesta clàusula és de naturalesa transitòria, mantenint-se en el cos del conveni l’actual article 41 (Garantia Salarial).  Aquests increments no seran compensables ni absorbibles, la qual cosa s’estableix en una disposició transitòria. S’estableix un permís de 12 hores de lliure disposició de les persones treballadores a partir de l’any 2023, amb el mateix redactat que la Disposició transitòria però com a clàusula del Conveni.   En aquest sentit, PIMEC alerta que l’acord genera desequilibris i pot afectar la viabilitat de moltes mipimes.La patronal reclama que les revisions salarials s’han de fer sota criteris equilibrats i de justícia, cosa que no compleixen els alts increments acordats. Les mipimes del sector representen actualment el 99,5% del total d’empreses i donen ocupació al 75,2% de les persones treballadores del metall. Amb aquest augment salarial un 27% de les pimes del sector passen de tenir guanys a pèrdues, posant-se en risc 24.390 llocs de treball, fet que constata que no s’ha fet amb mirada de pime. Més informació: aguixe@pimec.org
Compartir:

linkedin share button