El departament internacional de PIMEC executa un projecte en l’àmbit de la cooperació al desenvolupa
16/02/2015

El departament internacional de PIMEC executa un projecte en l’àmbit de la cooperació al desenvolupa

Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament socioeconòmic entre Catalunya i la regió de Gran Casablanca, el Departament Internacional de PIMEC amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castelldefels i DS advocats i economistes, executarà un projecte de cooperació al desenvolupament durant el 2015. Aquest projecte pretén donar suport i enfortir el procés de transformació social i el desenvolupament institucional d’aquesta regió del Marroc. Les activitats que es desenvoluparan estan orientades a crear un pla de desenvolupament estratègic de la regió amb l’objectiu de millorar la inserció professional de joves i dones a partir de la creació de llocs de treball i de les AGR (Activitats Generadores d’Ingressos). Les accions es vehicularan mitjançant l’aportació d’experts així com d’experiències prèvies en la identificació de factors de bloqueig i reflexions sobre els principals reptes a superar per al desenvolupament econòmic i social de Casablanca, fomentant l’equitat i la sostenibilitat. Entre d’altres, es durà a terme un taller formatiu a Casablanca per capacitar els poders decisoris locals, que culminarà amb una visita d’estudis programada al setembre a la demarcació de Barcelona per part de diversos representants i membres de la Prefectura de Casablanca ANFA de càrrecs electes i tècnics locals. Més informació: Departament Internacional Sra. Teresa Forrellat Correu electrònic: tforrellat@pimec.org Telèfon: 93 496 45 00
Compartir:

linkedin share button