Davant d'una imminent sentència europea, PIMEC, a través de la PMcM, ajuda gratuïtament els proveïdo
15/03/2016

Davant d’una imminent sentència europea, PIMEC, a través de la PMcM, ajuda gratuïtament els proveïdo

• Segons l’””Informe sobre Morositat 2015″”, el 94% dels proveïdors no van exigir la indemnització legal per costos de recobrament en cas de retard o impag
Barcelona, 16 de març de 2016. Per acabar realment amb la xacra de la morositat en l’àmbit públic i en el privat “”necessitem un revulsiu, i aquest creiem i esperem que vindrà de la mà de la Unió Europea””. Així ho ha manifestat avui, durant la presentació de l’”Informe Morositat 2015″”, el secretari general de PIMEC i president de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), Antoni Cañete.Tal com la Comissió Europea ja va confirmar a PIMEC i a la PMcM, la institució prossegueix amb el procediment d’infracció a Espanya vigilant de prop els seus passos en matèria de morositat. En aquesta línia, PIMEC i la PMcM han pogut saber que Brussel·les ha de dictar una sentència en breu que podria obligar les administracions públiques a liquidar als proveïdors els interessos de demora meritats (uns 3.000 milions d’euros). La renúncia va ser imposada per l’article 9.2 del Reial decret llei 4/2012 com a condició sine qua non si els creditors volien cobrar les seves factures endarrerides.””És una gran notícia però cal tenir cautela, perquè en aquest cas els afectats tindrien molt poc temps per reaccionar, en prescriure part del deute aquest mes de maig, en concret, per als que van cobrar en la primera fase del pla de pagament a proveïdors”” , argumenta Cañete.En el cas que tirés endavant la sentència, “”es podria donar la paradoxa que es tingués dret als interessos de demora i que, en no haver-los reclamat, haguessin de donar per perdut el seu dret a cobrar perquè hagi prescrit. Per tant, l’única via és reclamar aquests interessos de demora abans del maig.És per això que PIMEC, a través de la PMcM, ajudarà els seus associats a fer aquesta reclamació. S’ha creat un espai al web de la PMcM en el qual qualsevol empresa o autònom pot descarregar-se gratuïtament el model de carta de reclamació d’interessos de morositat que li permetrà interrompre el termini de prescripció del deute per interessos. A més, la PMcM també ofereix una eina en línia gratuïta per a l’estimació del càlcul d’interessos.El 2015 milloren els períodes mitjans de pagament a proveïdorsPIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) denuncien en el seu “”Informe sobre Morositat 2015″” que, l’any passat, el 72% dels proveïdors va tenir contractes o acords comercials amb clients que els imposaven pagaments superiors als 60 dies que estableix la Llei 3/2004. A això també se suma la preocupant dada que, en cas d’impagaments, el 83% dels proveïdors mai o gairebé mai van exigir als seus clients morosos els interessos de demora; i el 94% dels proveïdors no van exigir la indemnització legal per costos de recobrament en cas de retard o impagament. Això es podria deure, “”sobretot, més a la por que al propi desconeixement””, Antoni Cañete, basant-se en el fet que el 70% dels enquestats ha assegurat conèixer la legislació existent, si bé és cert que “”no deixa de sorprendre que un 30% de les empreses encara la desconegui””.En la seva opinió, estem davant d’una “”situació que s’ha d’acabar com més aviat millor, ja que la morositat ha causat ja el tancament d’un terç de les 500.000 empreses que han desaparegut des de l’inici de la crisi””. En aquest sentit, gairebé la totalitat dels enquestats (95%) va manifestar estar a favor de la implantació d’un règim sancionador. D’acord amb l’””Informe sobre Morositat 2015″”, elaborat a partir de més de 700 enquestes realitzades a les seves organitzacions associades i alienes, el termini mitjà de pagament a proveïdors es va reduir tant en el sector públic (8,5%) com en el privat (4,5%), passant respectivament de 82 a 75 i de 89 a 85 dies, tot i que mantenint-se lluny dels 30 i 60 dies que estableix la llei.””Per segon any consecutiu el sector públic presenta un millor comportament que el privat””, assenyala Cañete. “”Hem de valorar les polítiques implementades en l’àmbit públic de forma positiva, ja que sistemàticament milloren any rere any, tot i que encara estem lluny dels 30 dies que marca la legislació actual. No obstant això, no es pot dir el mateix en l’àmbit privat””.L’estudi també apunta que la ràtio de morositat (percentatge d’impagaments respecte al total de facturació), va ser del 4,4%, el que va significar una reducció d’1,3 punts percentuals respecte al 2014 (5,7%). “”Aquesta dada és transcendental perquè no tanquin empreses””, explica.Avenços en matèria de morositatSegons Antoni Cañete, “”pràcticament la totalitat de la millora dels terminis mitjans de pagament del sector privat referits en l’informe ha de procedir de l’esforç de les empreses de menor grandària. Això es dedueix del comportament de les grans empreses, com hem demostrat en les anàlisis de les companyies cotitzades i l’IBEX, que de mitjana tripliquen els terminis legals segons les dades extretes de la CNMV””.Aquesta “”situació de domini la venim denunciant des de PIMEC i la PMcM des dels nostres inicis, i per posar-hi solució la millor opció seria implantar un règim sancionador que multi les empreses incomplidores, un sistema que esperem que el nou Govern que es formi valori i decideixi posar-lo en marxa sense dilacions””, indica.En aquest sentit, Cañete destaca la sensibilitat que li estan fent arribar els diferents partits polítics en aquest tema, com es reflecteix en el pacte anunciat per PSOE-Ciutadans per a un acord de Govern, en el qual s’inclou, a més d’aquesta històrica reivindicació de la PMcM, una altra mesura: la d’exigir als grans contractistes en les licitacions públiques certificació auditada del compliment dels terminis legals de pagament a les empreses que subcontracten.Antoni Cañete assegura que “”en la lluita contra la morositat s’està avançant en molts aspectes”” i cita com a exemple que l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha emès una resolució sobre la fórmula de càlcul dels comptes de pagament que millora l’anterior. Així, “”les memòries de les empreses haurien d’assenyalar el termini mitjà de pagament, en comptes de l’excedit, simplificant d’aquesta manera les dades. Esperem que no es detectin noves escletxes que permetin eludir el compliment de la llei””.L’entitat treballa des de la seva fundació, el 2010, per aconseguir que es redueixi la morositat a Espanya. Des de llavors, representa els interessos dels seus associats. Els últims a incorporar-se han estat l’Associació Empreses Seguretat (AES, amb 76 associats i 44.198 llocs de treball), la Federació de Gremis de la Construcció (200 empreses i 1.500 llocs de treball) i la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció.Entre d’altres accions, la PMcM té en marxa una recollida de signatures a la principal plataforma de peticions del món (Change.org) per aconseguir “”que els nostres clients compleixin els terminis de pagament legals””.
Compartir:

linkedin share button