Curs de PRL bàsic de 50 hores
22/02/2015

Curs de PRL bàsic de 50 hores

L’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals de PIMEC prepara el I Curs de PRL bàsic de 50 hores, presencial. Objectius: L’obtenció d’aquest curs habilita els alumnes per: a)    Promoure els comportaments segurs i el correcte funcionament dels equips de treball i protecció, i fomentar l’interès i la cooperació entre els treballadors en una acció preventiva integrada. b)    Promoure, en particular, les accions bàsiques, com l’ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i control. c)    Realitzar avaluacions elementals de riscos i, si escau, establir mesures preventives del mateix caràcter compatibles amb el seu grau de formació. d)    Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics de l’empresa. A aquest efecte s’efectuaran visites, s’atendran queixes i suggeriments, es portarà un registre de dades i es duran a terme aquelles funcions anàlogues que siguin necessàries. e)    Actuar en cas d’emergència i primers auxilis gestionant les primeres intervencions. f)      Cooperar, si escau, amb els serveis de prevenció. Contingut: El temari s’ajusta a la normativa vigent i serà impartit per professionals especialitzats en la Prevenció de Riscos Laborals. Dirigit a: Aquelles persones que realitzen tasques relacionades amb la PRL de la seva empresa. Horari: Calendari:    8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 d’abril                        4, 6 i 11 de maig Horari:           15.30 h a 20.30 h Lloc:              C/ Viladomat, 174 Barcelona Preu:             Soci: 160 €                        No soci: 200 €                        Soci col·lectiu: 175€ Per a més informació: Sra.Gemma Vila (gvila@pimec.org) tel. 93 496 45 00
Compartir:

linkedin share button