Convocatòria de vaga general. 11 d’octubre de 2019
29/09/2019

Convocatòria de vaga general. 11 d’octubre de 2019

Us informem que PIMEC, com a patronal més representativa, ha rebut una convocatòria de vaga general per part del sindicat CSC Intersindical pel pròxim 11 d’octubre de 2019, en la franja horària de 0.00 a 24.00  i en tot l’àmbit territorial de Catalunya. En les empreses amb treball a torns continuats, la vaga començarà amb l’inici del torn de nit del dia 10 d’octubre i acabarà amb la finalització del torn de tarda del dia 11 d’octubre. Els motius de la convocatòria es resumeixen en:Derogació de les reformes legislatives de treball i seguretat social.Salari mínim de 1.200 euros.Inspecció de treball dotada de recursos suficients.Igualtat de gènere en el món del treball i superació de la bretxa salarial.Recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions i la garantia d’aquestes.Estem pendents de rebre l’ordre de serveis mínims que és preceptiu sigui dictada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Us la farem arribar tan bon punt ens sigui comunicada.Altres dades d’interès per les empreses davant la convocatòria:Us recordem que no es pot sol·licitar a les persones treballadores la seva intenció o no de secundar la vaga. Així mateix, recordem que el treballador que secundi la vaga no pot ser substituït.Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars.Part proporcional de pagues extres.Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances.Efectes en les cotitzacions:El treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i per tant queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com del treballador.L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social la relació de treballadors i els contractes dels qui hagin estat suspesos notificant la data de reincorporació. 
Compartir:

linkedin share button