Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de març de 2021
30/03/2021

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de març de 2021

Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.
NORMATIVA BOEOrdre ISM/189/2021, de 3 de març, per la qual es regula el Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social. https://boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3421.pdfResolució de 25 de febrer de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord de revisió salarial per a l’any 2021 i les corresponents taules salarials del Conveni col·lectiu nacional del cicle de comerç del paper i arts gràfiques. https://boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3747.pdf3946 Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdfDecret llei 10/2020, d’11 de juny, de modificació del decret llei 4/2020, de 2 d’abril, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic, financer, fiscal i administratiu per afrontar la crisi provocada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4250.pdfResolució de 10 de març de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el III Conveni col·lectiu marc estatal del sector oci educatiu i animació sociocultural. https://boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4476.pdfLlei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf CONVENIS BOEResolució de 17 de març de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el XXIV Conveni col·lectiu del sector de la banca. https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-5003.pdf CONVENIS DOGCRESOLUCIÓ SLT / 612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839361.pdfORDRE TSF / 53/2021, de 4 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 2021. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8358/1839357.pdfRESOLUCIÓ TSF / 679/2021, de 25 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió negociadora del III Conveni col·lectiu interprovincial de treball per a oficines de farmàcia de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona (codi de conveni núm. 79100075012013). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1841031.pdfCORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució TSF/3535/2020, de 18 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Conveni col·lectiu de treball del cicle Integral de l’aigua (codi de conveni núm. 79100125012014) (DOGC núm. 8334, de 2021.02.05). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8367/1841300.pdfRESOLUCIÓ TSF/741/2021, de 25 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del text de l’acord de modificació de l’article 63 i les taules salarials 2020 i 2021 del Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics (codi de conveni núm. 79000575011994). https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=896106RESOLUCIÓ TSF/768/2021, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu interprovincial d’exhibició cinematogràfica de Girona, Lleida i Tarragona, relatiu a les taules salarials 2020 (codi de conveni núm. 79002225012004). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8372/1842413.pdf NORMATIVA DOGCRESOLUCIÓ SLT/ 716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8364/1840708.pdfORDRE TSF/ 63/2021, de 15 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de l’ajuda extraordinària adreçada a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID- 19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840967.pdfORDRE TSF/64/2021, de 15 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes extraordinàries per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840975.pdfDecret llei 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l’economia social com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i de modificació del decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajudes de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4313.pdfDecret llei 10/2021, de 23 de febrer, de mesures urgents de caràcter tributari i financer. https://boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4316.pdf BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONARESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de la pell de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000735011994). https://bop.diba.cat/anunci/3028799/acord-parcial-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-del-comerc-de-la-pell-de-la-provincia-de-barcelona-serveis-territorials-a-barcelona-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONARESOLUCIÓ de 5 de març de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de fruites, verdures i hortalisses del mercat de Reus i Tarragona, de la província de Tarragona, per a l’any 2020 (codi de conveni núm. 43000865011995). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/?op=dwn&tipus=i&data=20210317&anyp=2021&num=2080&v=i BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDAConveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Lleida per al període 1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021. https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_52_2043Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida per als anys 2020 i 2021. https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_52_2034 Més informació:Gemma Soro gsoro@pimec.orgDepartament Jurídic
Compartir:

linkedin share button