Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juliol de 2022
31/08/2022

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juliol de 2022

Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.
Convenis BOEResolució de 27 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d’àmbit estatal per al sector d’indústries d’aigües de beguda envasades. https://boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11360.pdfResolució de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector d’indústries càrnies. https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11699.pdfResolució de 13 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 14 de juny de 2022, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector d’indústries càrnies. https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11622.pdfResolució de 27 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d’àmbit estatal de jardineria 2021-2024. https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11623.pdfResolució de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acta relatiu a les taules salarials definitives per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu estatal per a les indústries làcties i els seus derivats. https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11696.pdfResolució de 30 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen els Acords de pròrroga i revisió salarial per a l’any 2022 del Conveni col·lectiu del cicle de comerç de paper i arts gràfiques. https://boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11825.pdfResolució de 30 de juny de 2022, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica la modificació del XXIII Conveni col·lectiu nacional d’autoescoles. https://boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11990.pdfResolució de 6 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de la indústria metal·gràfica i de fabricació d’envasos metàl·lics. https://boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11992.pdfResolució de 12 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de recuperació i reciclatge de residus i matèries primeres secundàries. https://boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12357.pdfResolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d’elaboradors de productes cuinats per a la venda a domicili. https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12726.pdf Normativa BOELlei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1 /2002, de 29 de novembre. https://boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdfResolució de 27 de juny de 2022, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni amb la Generalitat de Catalunya, per al funcionament per mitjans electrònics del registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat, del dipòsit destatuts de les organitzacions sindicals i empresarials i del registre dempreses de treball temporal. https://boe.es/boe/dias/2022/07/02/pdfs/BOE-A-2022-10962.pdfLlei Orgànica 6/2022, de 12 de juliol, complementària de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdfLlei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdfReial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf Normativa DOGCORDRE EMT/170/2022, d’11 de juliol, de modificació de l’Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2022. https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=933825 Convenis DOGCCORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre EMT/226/2021, del 3 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2022 (DOGC núm. 8559, de 9.12.2021). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8707/1918509.pdfRESOLUCIÓ EMT/2199/2022, de 4 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’IV Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua (codi de conveni núm. 79100125012014). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=933809 Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaRESOLUCIÓ, de 4 de juliol de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de treball de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08002545011994). file:///C:/Users/gsoro/Downloads/3269149.pdf Butlletí Oficial de la Província de GironaRESOLUCIÓ de 23 de juny de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona de data 13 de maig de 2022 (codi de conveni núm. 171000235011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/128/202212805959.pdf Més informació:Gemma SoroDepartament Jurídicgsoro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button