Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juliol de 2020
30/07/2020

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juliol de 2020

Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.
BOEOrdre INT / 595/2020, de 2 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7140.pdfResolució de 19 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord d’incorporar la disposició transitòria COVID-19 al VI Conveni col·lectiu estatal del cicle integral de l’aigua. https://boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7223.pdfResolució de 19 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord de el Conveni col·lectiu del sector de conserves, semiconserves i salaons de peix i marisc. https://boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7225.pdfResolució de 19 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acord relatiu al VI Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment per fons públics. https://boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7226.pdfResolució de 19 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a l’any 2019, i les provisionals per a l’any 2020, del Conveni col·lectiu estatal per a les indústries làcties i els seus derivats. https://boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7232.pdfResolució de 19 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials per a l’any 2020 del VII Conveni col·lectiu estatal del sector de fabricants de guixos, escaioles, calç i els seus prefabricats. https://boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7233.pdfReial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació. https://boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdfCorrecció d’errades de la Resolució de 19 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen la revisió salarial i les taules salarials definitives per a l’any 2019 del Conveni col·lectiu general d’àmbit estatal per al sector d’entitats d’assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. https://boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/BOE-A-2020-7423.pdfLlei 1/2020, de 15 de juliol, per la qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina que estableix l’article 52 d) del text refós de la Llei del Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. https://boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdfCorrecció d’errors del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció de la feina autònoma i de competitivitat del sector industrial. https://boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdfResolució de 8 de juliol de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’Acta de l’acord de renovació de la Comissió Estatal Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball del II Conveni col·lectiu de la Indústria de Producció Audiovisual (tècnics). https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8078Resolució de 8 de juliol de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de manteniment i conservació d’instal·lacions aquàtiques. https://boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8079.pdfOrdre INT / 657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdfResolució de 15 de juliol 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció de la feina autònoma i de competitivitat del sector industrial. https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdfDecret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social. https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8751.pdfDecret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8754.pdfDecret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8755.pdfDecret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària. https://www.boe.es/boeOrdre INT / 734/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre INT / 657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8847.pdf DOGCRESOLUCIÓ SLT/1671/2020, de 12 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804360.pdfRESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803866.pdfDECRET LLEI 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804571.pdfRESOLUCIÓ TSF/1640/2020, de 18 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de taules salarials del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 79002515012006). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804563.pdfRESOLUCIÓ TSF/1672/2020, de 22 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu marc del sector de la distribució de majoristes d’alimentació de Catalunya (codi de conveni núm. 79100145012016). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804974.pdfResolució de 15 de juliol 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció de la feina autònoma i de competitivitat del sector industrial. https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdfRESOLUCIÓ SLT / 1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en els següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805284.pdfRESOLUCIÓ SLT / 1748/2020, de 19 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en els municipis de Figueres i de Vilafant, a la comarca de l’Alt Empordà. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805345.pdfRESOLUCIÓ SLT / 1749/2020, de 19 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al municipi de Sant Feliu de Llobregat. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805421.pdfConveni col·lectiu del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, per als anys 2017 a 2020. https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2020_142_4569 Més informació:Gemma SoroDepartament jurídicoro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button