Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’agost de 2021
07/09/2021

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’agost de 2021

Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.
NORMATIVA BOEReial decret llei 16/2021, de 3 d’agost, pel qual s’adopten mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. https://boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdfDecret llei 9/2021, de 28 de juny, pel qual es regula la concessió de subvencions directes a les persones treballadores per compte d’altri afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació a causa de la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-A-2021-14011.pdf CONVENIS BOEResolució de 29 de juliol de 2021, de la Direcció general de la Indústria Alimentària, per la qual es publica el Conveni amb la Confederació Espanyola de Detallistes de Carn, per a la promoció del consum de carn en establiments al detall a través d’actuacions de promoció durant els anys 2021-2022. https: //boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13558.pdfResolució de 2 d’agost de 2021, de la Direcció general de la Indústria Alimentària, per la qual es publica el Conveni amb la Federació Espanyola d’Indústries d’Alimentació i Begudes, per a la promoció dels productes d’alimentació i begudes en els mercats internacionals, a través de fires i certàmens en els anys 2021 i 2022. https://boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13591.pdf NORMATIVA DOGCRESOLUCIÓ EMT/2509/2021, de 29 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2021 per a la concessió de l’ajut adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. BDNS 577895). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8470/1865722.pdfRESOLUCIÓ SLT/2640/2021, d’11 d’agost, per la qual es modifica la Resolució SLT/2614/2021, de 4 d’agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=908786CORRECCIÓ D’ERRADES a les resolucions SLT/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8463A, de 22.7.2021), SLT/2498/2021, de 29 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8468A, de 29.7.2021), SLT/2614/2021, de 4 d’agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8473A, de 5.8.2021) i SLT/2654/2021, de 19 d’agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8483A, de 19.8.2021). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8488/1868509.pdfRESOLUCIÓ SLT/2665/2021, de 26 d’agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8489/1868560.pdf BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDAAcord de la Comissió Negociadora de l´empresa Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) per adherir-se respecte al personal de serveis d´integració laboral, tècnics de serveis d´autonomia i tècnics d´administració al XV Conveni Col·lectiu General de Centres i Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat (codi conveni 99000985011981). https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_150_6420 Més informació:Gemma SoroDepartament Jurídicgsoro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button