Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’abril de 2023
11/05/2023

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’abril de 2023

Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.
CONVENIS BOEInstrument d’adhesió al Conveni sobre el treball decent per a les treballadores i els treballadors domèstics, fet a Ginebra el 16 de juny de 2011. https://boe.es/boe/dias/2023/04/03/pdfs/BOE-A -2023-8304.pdfResolució de 24 de març de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del personal de sales de festa, ball, discoteques, locals d’oci i espectacles d’Espanya. https://boe.es/boe/dias/2023/04/05/pdfs/BOE-A-2023-8673.pdfCorrecció d’errades de l’Ordre PCM/313/2023, de 30 de març, per la qual es modifica l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2023. https://boe.es/boe/dias/2023/04/06/pdfs/BOE-A-2023-8706.pdfResolució de 28 de març de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’increment i la taula salarial per a l’any 2023, i la modificació de l’Annex I del III Conveni col·lectiu estatal regulador de les relacions laborals entre els productors d’obres audiovisuals i els actors que hi presten serveis. https://boe.es/boe/dias/2023/04/07/pdfs/BOE-A-2023-8774.pdfResolució de 28 de març de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials provisionals per a l’any 2023 del Conveni col·lectiu del sector d’escorxadors d’aus i conills. https://boe.es/boe/dias/2023/04/07/pdfs/BOE-A-2023-8775.pdfResolució de 28 de març de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen els annexos de contingut econòmic per a l’any 2023 del Conveni col·lectiu estatal del sector d’indústries càrnies 2021-2023. https://boe.es/boe/dias/2023/04/07/pdfs/BOE-A-2023-8776.pdfResolució de 24 de març de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de la indústria del calçat. https://boe.es/boe/dias/2023/04/10/pdfs/BOE-A-2023-8923.pdfResolució de 9 de març de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a l’any 2022 i les provisionals per als anys 2023 i 2024 del Conveni col·lectiu del sector de conserves, semiconserves i salaons de peix i marisc. https://boe.es/boe/dias/2023/04/11/pdfs/BOE-A-2023-9021.pdfResolució de 3 d’abril de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d’empreses d’elaboració de productes del mar amb processos de congelació i refrigeració. https://boe.es/boe/dias/2023/04/19/pdfs/BOE-A-2023-9621.pdf NORMATIVA BOEExtracte de la Resolució d’11 d’abril del 2023, de la Fundació EOI F.S.P. per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts dirigits a impulsar la millora de la productivitat en petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral. https://boe.es/boe/dias/2023/04/13/pdfs/BOE-B-2023-10617.pdf CONVENIS DOGC RESOLUCIÓ EMT/1228/2023, de 4 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT) (codi de conveni núm. 79100235012021). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=957825 RESOLUCIÓ EMT/1248/2023, de 4 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió paritària del III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100135012015). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=957778CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EMT/4250/2022, de 18 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la mesa negociadora del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial, relatiu a l’increment de les taules salarials del 2022 (codi de conveni núm. 79000215011994) (DOGC núm. 8851, de 9.2.2023). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=958121RESOLUCIÓ EMT/1374/2023, de 19 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la mesa negociadora del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial, relatiu a l’increment de les taules salarials per a l’any 2022 (codi de conveni núm. 79000215011994). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=958796 BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE TARRAGONARESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç de materials de la construcció, de la província de Tarragona, per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 43001475011996). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230417&anyp=2023&num=2970&v=iRESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç de materials de la construcció, de la província de Tarragona, per a l’any 2022 (codi de conveni núm. 43001475011996). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230417&anyp=2023&num=2973&v=iRESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Transport de Viatgers per carretera de la província de Tarragona per als anys 2021-2024 (codi de conveni núm. 43001315011994). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230419&anyp=2023&num=3075&v=i BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE GIRONARESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona de data 1 de març de 2023 (codi de conveni núm. 17000035011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2023/77/20237703000.pdf Més informació:Gemma SoroDepartament Jurídicgsoro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button