Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’abril de 2021
02/05/2021

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’abril de 2021

Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.
CONVENIS BOEResolució de 26 de març de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el X Conveni col·lectiu nacional per a les indústries de pastes alimentàries. https://boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5755.pdfLlei 3/2021, de 12 d’abril, per la qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdfLlei 4/2021, de 12 d’abril, per la qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID -19. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdfReial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf NORMATIVA DOGCRESOLUCIÓ SLT / 971/2021, de 8 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8383/1845050.pdfRESOLUCIÓ SLT / 1088/2021, de 16 d’abril, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8389/1846484.pdfORDRE TSF / 83/2021, de 20 d’abril, de modificació de l’Ordre TSF / 204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8393/1847463.pdfRESOLUCIÓ SLT / 1178/2021, de 23 d’abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=898931 CONVENIS DOGCRESOLUCIÓ TSF / 1019/2021, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord parcial del Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d’alimentació de Catalunya (codi de conveni núm. 79002935012011). https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=898327RESOLUCIÓ TSF / 1122/2021, de 22 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992). https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=898991 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONARESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Empreses Consignatàries de vaixells, empreses estibadores, empreses transitàries i agents duaners, de la província de Tarragona, per als anys 2016-2019 (codi de conveni núm. 43000135011994). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/?op=dwn&tipus=i&data=20210426&anyp=2021&num=3345&v=i BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE GIRONARESOLUCIÓ de 26 de març de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona de data 15 de març de 2021 (codi de conveni núm. 17000035011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/67/20216702661.pdf BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDAConveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta de les comarques de Lleida per als anys 2018 a 2021. https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_68_2713 Més informació:Departament jurídicGemma Soro gsoro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button