Contracte de lloguer - Què hauria de tenir en compte?
10/01/2018

Contracte de lloguer – Què hauria de tenir en compte?

Actualment, una gran part de les Pimes desenvolupen els seus negocis en locals de lloguer. Cada dia són més els emprenedors i empresaris que estan lligats
La signatura del Contracte d’Arrendament és un moment crucial en l’inici del nostre trajecte, i cal prestar-hi l’atenció que es mereix, donades les conseqüències que se’n poden derivar, com pot ser la submissió a clàusules que limitin els nostres drets o fins i tot que algunes d’elles puguin ser il·legals.Davant la situació de vincle amb un contracte de lloguer d’un immoble per a ús diferent del d’habitatge, es poden derivar una infinitat de preguntes, com ara: és vàlid un contracte d’arrendament celebrat verbalment? Quines garanties tinc que el dia de demà se’m retorni la fiança? S’ha d’inscriure el contracte en algun lloc?Quines despeses he d’assumir com a arrendatari? I com a arrendador? Puc fer modificacions en un contracte ja signat? Com puc actuar davant un impagament reiterat de lloguer? Com puc recuperar el local en el cas que els arrendataris no abonin les quotes pactades? Aquestes i moltes altres qüestions poden donar lloc a una situació d’inseguretat a l’hora de portar a terme el nostre projecte, o de gestionar situacions derivades de les obligacions del contracte subscrit. Per això és de vital importància tenir clar l’abast dels conceptes i clàusules que consten al nostre contracte, així com conèixer aquells aspectes que ens poden resultar desfavorables o lesius per als nostres propis interessos, i quins es poden modificar o fins i tot deixar-los sense efecte. El contracte és una garantia davant els problemes que sorgeixin en un futur, d’aquí la importància de tenir ple coneixement de les conseqüències que se’n puguin derivar per saber com fer-hi front.En aquest sentit, el departament jurídic de PIMEC ofereix assessorament i assistència lletrada en la redacció i revisió de contractes de lloguers; suport en els casos d’ocupació de locals, en el cas d’impagaments de quotes; i qualsevol altra qüestió derivada d’aquest tipus de contractes per tal de garantir sempre els interessos dels nostres socis. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb Sònia Alonso, advocada departament jurídic (erincon@pimec.org), o bé al tel. 934964500. Raquel Álvarezralvarez@pimec.orgTel. 93 496 45 00
Compartir:

linkedin share button