El Consell de Ministres ratifica l'acord social que prorroga els ERTO fins al 30 de juny
11/05/2020

El Consell de Ministres ratifica l’acord social que prorroga els ERTO fins al 30 de juny

Aquest matí el Consell de Ministres ha ratificat l’Acord Social en Defensa de l’Ocupació, signat pel govern espanyol i agents socials, que prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguin reprendre l’activitat per causes de força major derivades de la crisi de la covid-19.Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per ERTO, prioritzant els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses han de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l’ERTO en un termini de quinze dies i al SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients.L’acord inclou a més la modificació de la disposició addicional sisena de reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que garanteix el compromís de manteniment de l’ocupació, per part de les empreses, en un termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat, entenent com a tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.Nova categoria de ERTO i exoneració de quotesL’Acord Social en Defensa de l’Ocupació manté l’exoneració de les quotes a la Seguretat Social per a les empreses que continuïn en ERTO de força major total, una exoneració que serà del 75% per a empreses de 50 treballadors o més.A més en l’acord s’introdueix una nova categoria d’ERTO per a les empreses que puguin reiniciar l’activitat, denominat “”de força major parcial””, que durarà fins al pròxim 30 de juny. Durant aquest període, les empreses poden combinar treballadors en activitat i suspesos i per tots ells hi haurà exoneracions en les quotes que es paguen a la Seguretat Social.Per incentivar la reincorporació als llocs de treball del màxim nombre de treballadors en ERTO, les exempcions seran més grans per als empleats que tornin a l’activitat que per als que continuïn suspesos. En concret, les empreses de menys de 50 empleats tindran una exempció de cotitzacions del 85% en les cotitzacions meritades en el mes de maig i del 70% en les meritades al juny per als treballadors que reprenguin l’activitat. Per als que continuïn suspesos, també hi haurà exoneració, però serà més baixa: del 60% per a les cotitzacions meritades al maig i del 45% per a les de juny.En el cas de les empreses de 50 treballadors o més, l’exempció per als empleats que es reincorporen serà del 60% i del 45% per a les cotitzacions meritades al maig i el juny, respectivament. Per als treballadors que no es reincorporen, la rebaixa serà del 45% al ​​maig i del 30% al juny.Repartiment de dividends i transparència fiscalL’Acord Social també introdueix dues clàusules que fan referència al repartiment de dividends i a la transparència fiscal. Les empreses i entitats que tinguin el domicili fiscal a paradisos fiscals no podran acollir-se a la pròrroga dels ERTO per força major.A més, les empreses i entitats que s’acullin als beneficis derivats de la pròrroga dels ERTO per força major no podran procedir al repartiment de dividends durant l’exercici fiscal corresponent a l’aplicació dels ERTO, excepte si tornen la part corresponent a l’exoneració aplicada a quotes de la Seguretat Social.Comissió tripartidaL’Acord Social preveu a més la creació d’una Comissió de Seguiment tripartida laboral del procés de desconfinament entre els ministeris de Treball i Economia Social, Inclusió i Agents Socials (CEOE, CEPYME, UGT i CCOO) per al seguiment de mesures en la fase d’excepcionalitat atenuada. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).
Compartir:

linkedin share button