El comerç creu que l'afectació de les vendes per la situació política és cojuntural i es mostra opti
09/11/2017

El comerç creu que l’afectació de les vendes per la situació política és cojuntural i es mostra opti

PIMEComerç fa una crida als responsables polítics perquè “l’entesa i l’estabilitat s’obrin pas i es normalitzi la situació econòmica i social del país”
Barcelona, 10 de novembre de 2017.- L’observatori de PIMEComerç ha realitzat una consulta entre els seus associats per tal de conèixer l’impacte que l’actual context polític ha tingut en el comerç durant el mes d’octubre. La consulta, feta sobre una mostra de 423 respostes, reflecteix la confiança del sector en la recuperació econòmica a mitjà termini, malgrat la incidència en les vendes i en la facturació que ha tingut el conflicte polític. En aquest sentit, la consulta destaca l’optimisme en les previsions dels comerciants, ja que un 72,81% creu que les vendes seran les mateixes, o que fins i tot creixeran, durant els propers mesos. D’aquesta manera, consideren que es tracta d’una situació conjuntural que, malgrat que hagi afectat negativament un 62,89% dels consultats, pot solucionar-se més endavant. La mostra també reflecteix que el sector del comerç català no ha experimentat cap tipus de boicot. Gairebé un 93% de les respostes asseguren que la seva empresa no ha sofert de forma notòria el rebuig als seus productes o serveis a causa del panorama polític actual. Quant als diferents sectors, el tèxtil és el que més ha acusat una baixada en les vendes i en la facturació durant l’octubre, també, en part, per l’arribada tardana de les baixes temperatures. Per la seva banda, el sector de la restauració sí que ha notat una certa davallada en termes de facturació, com ho constaten un 65% de les respostes; en canvi, un 90% considera que de cara als propers mesos les vendes seran iguals o millors. Per contra, més de la meitat dels comerciants preguntats del sector del turisme i l’hostaleria no han patit una gran baixada de vendes durant aquest mes però, en canvi, pronostiquen un futur incert a curt termini. En termes de territori, Girona és la província que, proporcionalment, ha experimentat un descens menor en les vendes, ja que un 36% dels consultats no han notat cap baixada o fins i tot han venut més. Altrament, Lleida és la regió que més ha patit l’octubre, pel fet que més de la meitat dels comerciants consultats han tingut moltes o bastants menys vendes. Per tot això, malgrat que el conflicte polític ha tingut una incidència directa en el comerç a Catalunya, el sector ho entén com un moment de transició que es pot resoldre en els propers mesos. És per això que PIMEComerç demana als representants polítics que contribueixin a fer que l’entesa i l’estabilitat s’obrin pas i es normalitzi la situació econòmica i social del país. El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, afirma que, “tot i que les manifestacions de rebuig al greu moment polític que vivim són totalment legítimes, s’han de buscar fórmules de posicionament que no afectin de forma greu i prolongada en el temps el comerç de proximitat”. El president de PIMEComerç afegeix que “si l’economia de les pimes s’afebleix, moltes famílies catalanes patiran; per això no compartim algunes de les mesures proposades, com ara no encendre els llums de Nadal o convocar noves vagues”. 
Compartir:

linkedin share button