El Col·legi d’Economistes de Catalunya i PIMEC reclamen la necessitat de promoure un ecosistema de s
05/10/2022

El Col·legi d’Economistes de Catalunya i PIMEC reclamen la necessitat de promoure un ecosistema de s

El Grup d’Experts per a la Reactivació de l’Economia Catalana considera essencial que els fons europeus NGEU arribin a les microempreses i persones autònom
Barcelona, 6 d’octubre de 2022. El Grup d’Experts per a la Reactivació de l’Economia Catalana (GEREC), format per membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya i PIMEC, ha presentat avui el seu quart informe ‘Microempreses, la clau del canvi’. El document, exposat per l’economista membre del GEREC i  presidenta d’Autònoms PIMEC Elisabet Bach i l’economista membre del CEC Xavier Segura, presenta un conjunt de propostes per impulsar el desenvolupament de les microempreses.En aquest sentit, el GEREC reclama la necessitat de promoure un ecosistema de suport als negocis de reduïda dimensió en el qual es creïn les condicions perquè aquestes activitats es desenvolupin i puguin créixer en termes de valor afegit.Davant de l’actual conjuntura marcada per la tensió inflacionària, les pimes afronten els reptes de sobreviure, adaptar-se i transformar-se. La presidenta d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, ha manifestat que “els grans canvis només es podran realitzar si les microempreses són partícips. Només amb la seva implicació la transformació social i econòmica arribarà a tot el teixit productiu i, en conseqüència, serà real i efectiva.”Per la seva banda, l’economista membre del GEREC, Xavier Segura, ha coincidit en apuntar que “els negocis de reduïda dimensió són una de les peces clau per tal d’assolir els reptes que tenim com a societat i com a economia” i ha afegit que “cal crear les condicions perquè aquestes activitats es desenvolupin en volum i especialització”.L’informe assenyala que és essencial que els fons europeus NGEU arribin a les microempreses i persones autònomes per facilitar la transformació de les seves activitats i, per tant, caldrà establir el volum i les condicions adequades amb l’objectiu que es compleixi aquesta premissa, sigui en el cas de les convocatòries de subvencions, de finançament, de licitacions o bé per altres itineraris, com poden ser els PERTE’s.Els principals àmbits de dificultats de les microempreses que destaca el GEREC són el finançament, morositat, la quantitat de normativa existent i costos de complir-la, la fiscalitat, l’estalvi i cotització per a una jubilació digna, la relació amb empreses més grans, assolir una autonomia entre l’economia familiar i l’economia del negoci, la conciliació, el manteniment de l’activitat en situacions en què l’autònom està de baixa o no es pot dedicar totalment, i el traspàs de l’activitat i relleu generacional.El GEREC ha remarcat la necessitat de prendre consciència que els negocis de reduïda dimensió treballen en entorns que, en moltes ocasions, en dificulten el seu desenvolupament, generen situacions d’indefensió, sentiment d’abús per part d’altres empreses i entitats, i la generació de sobrecostos pel fet de ser estructures petites.En aquest sentit, fa les següent propostes concretes per afavorir aquest ecosistema per a microempreses:Finestreta única a la que es puguin adreçar les microempreses.Reducció de la normativa existent i dimensionament adequat a la que la microempresa pot assumir.Gratuïtat de recursos i procediments de defensa.Definir activitats en les que es pugui realitzar alta d’activitats amb una declaració responsable de compliment de normativa. Paral·lelament, acotar el període de comprovació per part de l’Administració.En activitats més perilloses, definir terminis màxims de concessió de permisos d’obres i activitats.Promoure espais d’informació i assessorament en aspectes com digitalització, economia verda i sostenibilitat, igualtat…Crear una certificació en sostenibilitat que sigui accessible -requisits, condicionat i cost- per microempreses. Amb un plantejament per nivells que permeti un accés inicial i una millora contínua.Línies de finançament específiques per col·lectius, amb condicionat pensat per a cada col·lectiu i amb representació del col·lectiu en els òrgans de valoració i decisió de propostes.Promoure xarxes de col·laboració entre microempreses, petites, mitjanes i grans empreses.Incorporar talent senior, facilitant la jubilació activa amb la col·laboració amb microempreses.Plantejar l’aplicació dels fons NGEU de manera que arribin realment a les microempreses. Utilitzar mesures que comprovin i validin que aquests recursos arriben al col·lectiu.Incorporar una quota de compra per part del sector públic a negocis de proximitat, amb condicions d’accés adequades a aquest col·lectiu. Incorporar els canvis legislatius necessaris per fer-ho possible.Treballar elements que visibilitzin el valor del col·lectiu a nivell econòmic, social i territorial, i generin consciència a la ciutadania amb la finalitat que hi destinin una part important de la seva demanda.Valoritzar i impulsar la formació professional.Simplificar la part administrativa de les col·laboracions empresa-centres de formació.Potenciar i visibilitzar els programes que faciliten l’entrada a la formació professional de col·lectius vulnerables o persones que vulguin reciclar els seus coneixements. 
Compartir:

linkedin share button