Canvi de data de finalització d'execució de les actuacions previstes a la convocatòria FP DUAL del S
09/11/2022

Canvi de data de finalització d’execució de les actuacions previstes a la convocatòria FP DUAL del S

La data màxima de finalització de les actuacions de contractació laboral i les actuacions de formació vinculades als contractes de treball de 12 mesos, passa a ser el 31 de gener del 2024 inclòs.L’actuació d’orientació i acompanyament, corresponent com a màxim a 15 mesos de contracte, ha de finalitzar, com a molt tard, el 28 de febrer del 2024 inclòs.En plena fase del procés d’atorgament s’han produït una sèrie d’incidències que han impossibilitat resoldre totes les sol·licituds presentades per part de les entitats.Tant els projectes ja atorgats, com els que no han estat atorgats encara, no es poden resoldre pels 15 mesos sol·licitats, ja que el termini de finalització de les actuacions fins el 30 de novembre de 2023, suposaria una execució inferior. Això fa que els terminis d’execució que s’havien previst siguin d’impossible compliment i fins i tot posen en risc la data d’inici dels contractes. Fes clic aquí per a més informació 
Compartir:

linkedin share button