Els canals de denúncia
14/05/2023

Els canals de denúncia

Un cop aquest passat 21 de febrer es va publicar en el BOE la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, va començar el compte enrere per a moltes empreses a fi de disposar d’un Sistema Intern d’Informació que inclou el Canal intern (també conegut com a Canal de denúncies o Canal ètic) en els terminis que marca la llei.Quines són les dates límit i a quines empreses afecta?El 13 de juny de 2023 és la data límit per a disposar del canal per a:·         Les empreses amb 250 o més persones treballadores.·         Independentment del nombre de persones treballadores, les empreses que entrin en l’àmbit d’aplicació dels actes de la UE en matèria de serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient a què fa referència l’annex de la Directiva (UE) 2019/1937.·         Els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i les fundacions creades per uns i altres, sempre que rebin o gestionin fons públics.L’1 de desembre de 2023 és la data límit per a disposar del canal per a:·         Les empreses d’entre 50 i 249 persones treballadores que encara no hi estiguessin obligades.Hi ha un règim sancionador per incompliment?La sanció a l’empresa per una infracció molt greu (entre les quals figura no disposar del canal) pot arribar a 1.000.000 €, amb la possibilitat de la prohibició d’obtenir subvencions durant un termini màxim de 4 anys i de contractar amb el sector públic durant un termini màxim de 3 anys.Quins són els elements més rellevants a què obliga la llei?Centrats en les característiques del sistema, de manera molt resumida són els següents:·         S’ha de nomenar una persona alta directiva de l’empresa com a “responsable del sistema intern d’informació”.·         El sistema ha de ser segur i garantir la confidencialitat, i impedir que hi pugui accedir personal no autoritzat.·         S’han de permetre les comunicacions anònimes (i hi ha d’haver la possibilitat de mantenir la comunicació).·         El canal ha d’estar obert no només a qualsevol persona treballadora de l’empresa, sinó a clients, proveïdors i fins i tot tercers que tinguin coneixement de qualsevol il·lícit penal, laboral o administratiu que s’hagués comès. De fet, s’ha d’informar de la disponibilitat del canal a la pàgina web de l’empresa.·         Ha d’integrar els diferents canals interns que pot haver-hi a l’empresa.·         S’ha d’enviar justificant de recepció de la comunicació a l’informant, en el termini màxim de 7 dies naturals.·         Es preveu un termini màxim de 3 mesos per donar resposta a les actuacions de recerca, termini que es pot ampliar a 3 mesos més en casos d’especial complexitat.·         Es prohibeix qualsevol classe de represàlia sobre la persona informant (i també hi ha presumpció d’innocència per a la protecció de les persones afectades).Davant d’aquesta nova realitat, PIMEC us ajuda amb la seva proposta de canal https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica/co-resol-un-canal-denuncies-segur-confidencial que permet no només complir amb tots els requisits legals, sinó també fer-ho de manera molt ràpida i econòmica, la qual cosa representa un pas endavant en matèria de millora de l’ètica i la reputació.
Compartir:

linkedin share button