Bonificació de formació en matèria de prevenció de riscos laborals
14/12/2022

Bonificació de formació en matèria de prevenció de riscos laborals

Us informem que l’Audiència Nacional ha emès una sentència, derivada d’una inspecció de Treball, sobre la bonificació d’accions formatives de prevenció de riscos laborals. Segons aquesta sentència, que avala els arguments de la Inspecció de Treball, la formació de caràcter obligatori de PRL no pot ser bonificable.De forma resumida, la sentència estableix la diferència entre la formació definida segons art. 8.2 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació, i la formació dirigida al compliment de les obligacions legals en matèria de PRL. Aquesta formació, que s’emmarca dins de l’article 19 de l’Estatut dels Treballadors, té un caràcter obligatori i, per tant, segons la sentència, no pot considerar-se dins el marc regulador de la Formació Professional per a l’Ocupació. Segons la sentència només les accions que puguin qualificar-se com a formació per l’ocupació podrien beneficiar-se del règim de bonificacions previst en l’article 7.3 a) del Reial decret llei 4/2015 de 22 de març. Així mateix, la sentència també estableix que la formació de PRL de caràcter transversal considerada prioritària, és a dir, no específica d’una àrea o categoria concreta i de caràcter no obligatori, no podrà superar les 6 hores de durada segons l’article 7 de l’Ordre TAS/2307/2007.Si bé la mateixa FUNDAE avalava la bonificació d’aquest tipus de formació segons un informe emès l’any 2018 i, fins ara com ara, no posa cap impediment o condicionant a l’aplicació de la bonificació per aquesta formació, la sentència de l’Audiència Nacional estableix un marc regulador diferent i contrari a la pràctica aplicada per FUNDAE.Tanmateix, segons l’exposició de motius de la sentència, aquests podrien ser interpretats en altres àmbits diferents dels de prevenció de riscos i posar en dubte la bonificació de formació obligatòria en altres sectors.Davant la situació d’incertesa legal generada, i fins que FUNDAE i SEPE no defineixin un posicionament clar al respecte, PIMEC no gestionarà les bonificacions derivades del tipus de formació definit en aquesta sentència. De la mateixa manera, per un principi de prudència, la nostra recomanació als nostres associats és no bonificar aquest tipus de formació fins que la interpretació de la normativa sigui uniforme a tots els nivells.Us mantindrem informats de qualsevol novetat que es produeixi respecte d’aquest tema, quedant a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. Més informació:Marc Bueno mbueno@pimec.org (Departament Jurídic)Virginia Estaciones vestaciones@pimec.org (Departament Formació)
Compartir:

linkedin share button