Avantprojecte de Llei per a la modificació de la Llei 18/2017 i del Decret Llei 1/2009
18/07/2023

Avantprojecte de Llei per a la modificació de la Llei 18/2017 i del Decret Llei 1/2009

La Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Treball està elaborant, en primer lloc, la tramitació de l’avantprojecte de llei de la modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i, en segon lloc, del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.L’objectiu és d’adequar aquestes normatives a les transformacions econòmiques, socials, digitals i mediambientals que els darrers anys han deixat empremta en el sector comercial, tant en l’àmbit de l’ordenació de l’activitat comercial com en el dels equipaments comercials.Es pretén, a més, corregir situacions ineficients i poc sostenibles, detectades amb l’experiència adquirida amb l’aplicació pràctica de la normativa vigent, així com resoldre dubtes interpretatius, per tal d’atorgar major seguretat jurídica al conjunt d’empreses del sector comercial i a les diferents administracions territorials.La Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Treball ha obert un període d’al·legacions per tal que es puguin aportar suggeriments de forma telemàtica els pròxims dos mesos, amb el que preveu l’article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.
Compartir:

linkedin share button