Autònoms PIMEC valora positivament l’esforç parlamentari per convalidar la reforma dels autònoms com
24/08/2022

Autònoms PIMEC valora positivament l’esforç parlamentari per convalidar la reforma dels autònoms com

El col·lectiu alerta que la cotització dels beneficis a les societats mercantils per part dels socis treballadors genera un problema de desigualtat envers
També espera que es millori la regularització de les quotes, la flexibilitat de trams i que es garanteixi que es podrà mantenir la cotització si així ho decideix la persona autònoma Barcelona, 25 d’agost de 2022. Autònoms PIMEC valora positivament que el ple del Congrés hagi convalidat el Reial Decret-llei 13/2022, que estableix el nou sistema de cotitzacions per als treballadors autònoms, i que l’hagi tramitat com a projecte de llei. Això permetrà introduir les esmenes que Autònoms PIMEC enviarà als diferents grups parlamentaris per millorar aquesta reforma de gran transcendència, que afecta a més de 500.000 persones a Catalunya.En aquest sentit, la presidenta d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, ha demanat “millorar el tractament dels supòsits dels autònoms societaris i fer un pas endavant en la protecció del col·lectiu”, especialment revisar els condicionants perquè l’accés a aquesta protecció s’adaptin millor a les necessitats de l’autònom.De la mateixa manera, Autònoms PIMEC alerta que la cotització dels beneficis a les societats mercantils per part dels socis treballadors genera un problema de desigualtat envers el soci capitalista, per tant, espera que es resolgui aquesta situació durant el desenvolupament reglamentari.En relació amb les quotes i els trams de cotització, la presidenta d’Autònoms ha reclamat millorar la flexibilitat de trams i que es garanteixi que es podrà mantenir la cotització si així ho decideix la persona autònoma. En aquest sentit, creu que caldrà avaluar l’impacte real que tindran els imports de quotes sobre cada tram, tant al llarg del període transitori com a mitjà i llarg termini, especialment en termes de rendiment net i autonòmina, de manera que no es cotitzi sobre el fons de competitivitat i altres rendiments que no estan vinculats als ingressos laborals. Pel que fa a la regularització de les quotes, Autònoms PIMEC denuncia que el retorn es produeix a molt llarg termini i, per tant, demana millorar aquesta qüestió.Així mateix, Bach considera que “cal millorar els procediments administratius, i especialment, la coordinació interadministrativa, entre l’Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social previstos a la nova norma, per garantir que el sistema és senzill, àgil, però també, que no van en contra de la viabilitat de les persones autònomes”, en el sentit que les regularitzacions de quotes que es produiran no es demorin generant deutes o crèdits per a elles.Finalment, la presidenta d’Autònoms PIMEC insisteix en el fet que “cal un profund debat socioecònomic amb l’objectiu de fer valdre la figura de la persona autònoma” i, en conseqüència, que les polítiques socials, fiscals, entre altres, vagin encaminades a afavorir el desenvolupament de l’activitat del col·lectiu. 

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button