AUTÒNOMS PIMEC esdevé l’associació d’autònoms més representativa a Catalunya
10/02/2015

AUTÒNOMS PIMEC esdevé l’associació d’autònoms més representativa a Catalunya

Així ho ha determinat el procés de mesura de la representativitat dels autònoms realitzat recentment i que atorga a la confederació 89,5 punts sobre un mà
Barcelona, 11 de febrer de 2015. AUTÒNOMS PIMEC és l’associació d’autònoms més representativa de Catalunya. Així ho ha determinat el procés de mesura de la representativitat dels autònoms realitzat recentment i que atorga a Autònoms PIMEC 89,5 punts sobre un màxim de 100 punts. El passat 30 d’octubre, AUTÒNOMS PIMEC va fer lliurament de la documentació necessària per donar compliment a l’Ordre EMO/289/2014, de 17 de setembre, per la qual es publicava la convocatòria quadriennal per a la determinació de la representativitat de les associacions professionals del treball autònom en l’àmbit de Catalunya i es desenvolupaven els criteris objectius per a la seva determinació. És la primera vegada que s’inicia un procediment de mesura de representativitat dels autònoms a Catalunya. El president d’AUTÒNOMS PIMEC, Joan Alarcón, ha assenyalat que aquesta representativitat “permetrà a AUTÒNOMS PIMEC donar un nou impuls al treball autònom al país, així com ajudar a bastir un nou espai de diàleg i concertació amb la Generalitat a través del Consell del Treball Autònom de Catalunya”. Malgrat que AUTÒNOMS PIMEC valora positivament les dades d’afiliació al RETA dels darrers mesos, vol posar èmfasi en el fet que el nombre de baixes en el col·lectiu segueix sent massa alt i, per això, demana a les administracions mesures per tal d’impulsar al màxim les potencialitats del col·lectiu d’autònoms. En aquest sentit, AUTÒNOMS PIMEC considera molt important que la reforma de la Llei de l’Estatut del Treball Autònom (LETA), així com la resta de disposicions legals que s’estan impulsant darrerament, tinguin en compte el conjunt de reivindicacions històriques del col·lectiu en matèria de cotitzacions socials, equiparació de drets entre treballadors autònoms i assalariats, o de potenciació de la segona oportunitat per a aquells autònoms que vulguin tornar a emprendre. És per això que “la consideració d’associació més representativa del treball autònom resulta tan important, tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat”, assenyala Joan Alarcón. AUTÒNOMS PIMEC seguirà demanant al conjunt d’administracions públiques un major esforç per a la reactivació dels fluxos de crèdit, l’impuls de noves mesures per fer front a la morositat i que tendeixin a reduir els terminis de pagament, una fiscalitat més atractiva que incentivi l’activitat econòmica, i continuar avançant cap a la simplificació administrativa entesa de manera integral, per tal d’ajudar el col·lectiu en els seus projectes empresarials i contribuir així a la competitivitat dels seus negocis. Per a més informació: AUTÒNOMS PIMEC: autonoms@autonomspimec.org Eva Prats – Departament de Comunicació – 93 496 45 11
Compartir:

linkedin share button