Assolit un acord polític a la UE sobre la reforma del mercat elèctric
08/01/2024

Assolit un acord polític a la UE sobre la reforma del mercat elèctric

Les institucions de la UE han assolit un acord polític sobre la modificació de diverses directives i reglaments que regulen el mercat elèctric: Reglaments 2019/942 i 2019/943 i Directives 2018/2001 i 2019/944.  Aquest acord posa fi a vora 9 mesos de negociació, amb alguns importants debats al si del Consell Europeu, a causa de l’oposició d’alguns governs estatals. La nova regulació del mercat elèctric aporta més transparència i control a la fixació de preus elèctrics i incentiva l’autoconsum, les energies renovables, l’eficiència energètica, la interconnexió entre estats i els contractes de subministrament a llarg termini.  Per primer cop les pimes, sobretot les petites i microempreses, rebran la consideració de “”consumidor vulnerable””, de manera que podran beneficiar-se de la intervenció pública en els preus elèctrics de subministrament en situacions de crisi energètica.  Aquesta intervenció en els preus a favor de les pimes quedarà, però limitada al 70% del consum equivalent en el mateix període de l’any anterior, per tal d’evitar que s’encoratgi el consum amb els preus intervinguts més baixos que els del mercat.  Així mateix, la situació de crisi energètica haurà de ser declarada pel Consell Europeu, a proposta de la Comissió, quan coincideixin les següents circumstàncies: 1) Uns preus al mercat majorista elèctric almenys 2,5 cops superiors a la mitjana dels darrers 5 anys fins com a mínim 180 €/MWh, amb perspectiva de continuar durant els 6 mesos vinents. 2) Un augment dels preus al mercat al detall elèctric d’almenys un 70%, amb perspectiva de continuar durant els 3 mesos vinents.  La nova regulació també reconeix el dret de les llars, les administracions públiques i les empreses a participar en comunitats energètiques de manera activa, compartint la seva electricitat excedent sense cost, sempre que no aportin una capacitat de generació superior als 6 MW.  La Comissió Europea haurà d’avaluar aplicació de la nova regulació a 31 de desembre del 2025.  L’entrada en vigor d’aquests canvis es produirà al cap de 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la UE, un tràmit que encara trigarà uns mesos, ja que el Parlament i el Consell Europeus hauran de primer aprovar formalment aquest acord polític i després traduir el seu contingut a totes les llengües oficials de la UE.  Per tant, l’entrada en vigor es podia produir cap a l’estiu, ja que el darrer ple del Parlament Europeu abans de les eleccions europees serà a finals d’abril.  PIMEC i SME United han treballat intensament en aquesta reforma per tal de garantir la protecció de les pimes davant futurs episodis de pujada dels preus elèctrics.  Més informació: jsoler@pimec.org 
Compartir:

linkedin share button