Ampliat el termini de comunicació de la cotització de les pràctiques formatives fins al 31 de març d
28/12/2023

Ampliat el termini de comunicació de la cotització de les pràctiques formatives fins al 31 de març d

El Govern de l’estat anunciava ahir l’ampliació del període de comunicació a la Seguretat Social de la cotització de les pràctiques no remunerades fins al 31 de març de 2024.Aquesta ampliació es publicava en la disposició transitòria desena del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, de mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera, que estableix amb relació a la disposició addicional 52a de la Llei General de la Seguretat Social el següent: En primer lloc, clarifica que la cotització a la Seguretat Social de les pràctiques no remunerades, a la que es refereix la disposició addicional 52a de la Llei General de la Seguretat Social, és aplicable a aquelles pràctiques iniciades i no concloses abans del dia 1 de gener de 2024, i que és aplicable únicament des de la data esmentada. En segon lloc, s’estableix un termini excepcional, que finalitzarà el dia 31 de març de 2024, per comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les altes i les baixes corresponents a l’inici o finalització de les pràctiques formatives no remunerades que tinguin lloc en el període comprès entre l’1 de gener i el 20 de març de 2024.  Amb aquesta ampliació es faciliten les gestions corresponents per part de les empreses i l’Administració corresponent de cada comunitat autònoma, tal com s’havia reclamat per part de l’àmbit empresarial davant aquest nou sistema de cotització i la manca de concreció sobre algunes qüestions fins al darrer moment, com la primera que concreta aquesta nova disposició. En aquest sentit, PIMEC va reivindicar mesures de suport a les mipimes en la seva participació en el sistema de pràctiques formatives. La patronal va posar de manifest la necessitat de trobar una solució global que faciliti les pràctiques per tot l’alumnat, independentment de la titularitat del centre, i empreses, especialment les de menor dimensió. Consulta el Reial decret llei 8/2023, publicat ahir al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-A-2023-26452.pdf Consulta les guies de PIMEC sobre els nous contractes formatius i la cotització de les pràctiques: Guia empreses: https://www.pimec.org/sites/default/files/guia_empreses.pdfGuia centres formatius: https://www.pimec.org/sites/default/files/guia_centres_formatius.pdf Més informació: smiro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button