Ampliació de l'import màxim de les subvencions a autònoms i empreses del sector turístic
11/02/2021

Ampliació de l’import màxim de les subvencions a autònoms i empreses del sector turístic

L’increment s’aplicarà per atendre les sol·licituds que van resultar excloses de la convocatòria per manca de pressupost i que rebran l’ajut demanat amb caràcter prioritari, tenint en compte l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.Per a l’obtenció de l’ajut no serà necessari tornar a presentar cap altra sol·licitud.El crèdit inicial de la convocatòria ha resultat insuficient per atendre les sol·licituds presentades; per aquest motiu, s’amplia l’import en la quantitat de 8.700.000,00 euros addicionals. L’import total de la convocatòria queda establert en una quantitat màxima de 27.700.000,00 d’euros.Aquesta Resolució produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Més informació
Compartir:

linkedin share button