Alternatives per al sector agrari
11/05/2015

Alternatives per al sector agrari

Efectes com el vet de Rússia, gelades i altres adversitats climàtiques, fan de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i de la pesca uns sectors a valorar per tal de donar-los més alternatives per a la seva supervivència. L’estabilitat en les produccions agràries, forestals i pesqueres és un factor primordial per al manteniment de les rendes de les explotacions i l’assegurament d’una continuïtat productiva, tant en quantitat com en qualitat, la qual cosa reforça, especialment, la confiança dels consumidors. En aquest sentit, el Departament de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC ha considerat donar a les empreses tot el suport possible per pal·liar aquests efectes negatius i donar-los alternatives financeres que els facilitin el dia a dia. Quines empreses poden accedir a aquestes alternatives? Podran ser-ne beneficiaris les persones físiques i les persones jurídiques independentment de la seva forma jurídica, així com els titulars d’empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura, amb seu social a Catalunya. Per a més informació contacta amb: DEPT. CONSULTORIA ESTRATÈGICA I FINANÇAMENT Sra. Maria Josep Contreras Correu electrònic: mcontreras@pimec.org Telèfon: 93 496 45 00
Compartir:

linkedin share button