Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat, risc d'exclusió o beneficiàries de l'RGC
20/09/2021

Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat, risc d’exclusió o beneficiàries de l’RGC

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2021 a les 15:00 hores.
Mitjançant la resolució EMT/2202/2021, de 12 de juliol, s’ha obert la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d´inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2021.Les entitats beneficiàries són les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.Les persones destinatàries dels ajuts són:Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%Persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’insercióPersones beneficiàries de la renda garantida de ciutadaniaL’acció subvencionable és la contractació durant un mínim de 6 mesos a jornada completa, en qualsevol modalitat de contractació vigent, de les persones destinatàries de la subvenció, durant l’any de la convocatòria.La subvenció màxima és de 6.650 € per a contractes de treball celebrats l’any 2021 a jornada completa d’una durada màxima de 12 mesos. Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos se subvencionarà la part proporcional. La durada mínima del contracte de treball és de 6 mesos.Aquesta convocatòria coincideix amb la jornada sobre la integració de persones amb discapacitat en el mercat ordinari celebrada per PIMEC, en què s’ha comptat amb veus rellevants del sector i de l’Administració per tractar els reptes i compromisos de les empreses en la integració de persones amb discapacitat. Més informació: RESOLUCIÓ EMT/2202/2021Contacte: Itziar Ruedas iruedas@pimec.org
Compartir:

linkedin share button