Ajuts per afavorir l’autoocupació de les persones de 45 anys i més del Maresme
25/08/2022

Ajuts per afavorir l’autoocupació de les persones de 45 anys i més del Maresme

El Consell Comarcal ha centrat els ajuts 2022 a l’autoocupació en les persones autònomes o persones jurídiques d’aquesta franja d’edat que hagin decidit posar en marxa una idea de negoci, donat que el 63% de l’atur de la comarca del Maresme es concentra en les persones de 45 anys i més.  El Consell Comarcal destinarà 75.000 euros a persones autònomes i persones jurídiques de 45 anys o més que tinguin el domicili fiscal en algun dels 30 municipis del Maresme. S’ha de tenir en compte que és una convocatòria en règim de concurrència no competitiva, per tant, obtindran un ajut de 3.000 euros les 25 primeres persones autònomes o empreses que presentin la sol·licitud i compleixin els requisits especificats a les bases de la convocatòria. Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme, aportant tota la documentació requerida a les bases. Les sol·licituds es poden presentar del 26 de juliol al 23 de setembre, ambdós inclosos. Requisits per a les persones autònomes• Tenir 45 anys o més en la data d’alta de l’activitat empresarial (data d’alta a l’IAE).• Tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la comarca del Maresme.• Haver estat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i haver tramitat l’alta d’IAE a partir de l’1 de juny de 2021, aquest inclòs.• Haver estat d’alta en l’activitat de forma ininterrompuda durant 6 mesos.• Mantenir l’activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.• No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Requisits per a les persones jurídiques• Que la totalitat de les persones sòcies treballadores fundadores de l’empresa tinguin 45 anys o més a la data de constitució de l’empresa (data d’alta IAE).• Que en el cas que s’hagin tramitat noves altes de persones sòcies treballadores a l’empresa sol·licitant, aquestes compleixin amb el requisit d’edat especificat en el paràgraf anterior.• Tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la comarca del Maresme.• Haver constituït l’empresa i haver tramitat l’alta d’IAE a partir de l’1 de juny de 2021, aquest inclòs.• Haver estat d’alta en l’activitat de forma ininterrompuda durant 6 mesos.• Mantenir l’alta d’activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.• No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Més informació i sol·licitud de l’ajut:https://www.ccmaresme.cat/ajuts-per-afavorir-lautoocupacio-de-les-persones-de-45-anys-i-mes-del-maresme/ Contacte: agimeno@pimec.org 
Compartir:

linkedin share button