Actualització dels mòduls econòmics de formació per a l'ocupació del SOC
28/05/2024

Actualització dels mòduls econòmics de formació per a l’ocupació del SOC

Amb data 28 de maig ha estat publicada al DOGC la resolució que té per objecte actualitzar la quantia dels mòduls econòmics de la Formació Professional per a l’Ocupació, aplicables per persona i hora, que seran objecte de finançament públic segons la família professional i la modalitat d’impartició el 2024. Per a l’actualització dels preus per al 2024, les quanties s’han determinat d’acord amb l’estudi tècnic que va encarregar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la Universitat de Barcelona, “Revisió i Actualització de la Metodologia d’Estimació dels Mòduls de Formació Ocupacional”, de data juny de 2023”, que actualitza l’estudi de 2018 i l’eina corresponent. Alguns dels canvis a destacar són: -Establir un import diferenciat per a cada família professional per al mòdul de formació pràctica en empresa, d’acord amb els resultats de l’eina, en lloc d’un import únic mitjà com fins ara. -Mantenir un preu únic, i no diferenciat per a cada família professional, per a la modalitat teleformació (5 €). De cara a 2025 el SOC ens ha confirmat que es preveu un nou estudi d’actualització, tal com ha demanat PIMEC, per tal de disposar d’una metodologia més acurada amb la realitat actual. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=986562   Més informació: smiro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button