Activat el tercer tram de la Línia d'Avals de l'ICO per reforçar el finançament empresarial
05/05/2020

Activat el tercer tram de la Línia d’Avals de l’ICO per reforçar el finançament empresarial

El Consell de Ministres va aprovar ahir dimarts l’acord pel qual s’activa el tercer tram de la Línia d’Avals de l’ICO per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms aprovada pel govern espanyol el 17 de març per un import total de 100.000 milions d’euros.En aquest nou tram, es destinaran 20.000 milions per garantir préstecs d’autònoms, pimes i grans empreses; 4.000 milions per cobrir pagarés del mercat alternatiu de renda fixa (MARF) i 500 milions per reforçar els reavals concedits per la Companyia Espanyola de Reafiançament (CERSA).20.000 milions per a autònoms, pimes i empresesEl finançament destinat a la cobertura de préstecs atorgats a autònoms i empreses manté les mateixes característiques i el mateix procediment de tramitació dels trams inicials. Dels 20.000 milions activats, es reserven 10.000 milions per garantir préstecs d’autònoms i pimes, i els altres 10.000 milions, per avalar préstecs de la resta d’empreses, de més dimensió.Podran sol·licitar aquests avals els autònoms, les pimes i les empreses afectades pels efectes econòmics de la covid-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 ni en procediment concursal a 17 de març de 2020 i no es trobin en situació de crisi segons la normativa de la Unió Europea.L’aval garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d’empreses, es garanteix el 70% del nou finançament concedit i el 60% en el cas de les operacions de renovació. Els avals tindran una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un màxim de cinc anys.4.000 milions per garantir emissions de pagarésEl Consell de Ministres ha aprovat també una dotació de 4.000 milions d’euros addicionals a càrrec de la línia d’avals de l’ICO per garantir les emissions d’empreses no financeres del mercat alternatiu de renda fixa (MARF). Podran optar a aquests avals les empreses amb seu social a Espanya i que tinguin un programa de pagarés incorporat al MARF abans de l’entrada en vigor de el reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, sempre que no es trobin en situació de crisi segons la normativa de la Unió Europea i que els pagarés s’emetin abans del 30 de setembre de 2020.L’import màxim de l’aval serà del 70% del principal de cadascuna de les emissions, i el termini màxim serà de 24 mesos. El cost serà de 30 punts bàsics per a avals amb venciment de fins a 12 mesos i de 60 punts bàsics per a avals amb venciment entre 13 i 24 mesos.500 milions per reforçar els avals de CERSAAixí mateix, s’han aprovat 500 milions per reforçar els avals concedits per la Companyia Espanyola de Reafiançament (CERSA) i per augmentar la capacitat de les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes.L’aval màxim serà del 80%, si bé podrà variar en cada operació per complementar l’aval que també concedeix el Fons Europeu d’Inversions (FEI) a CERSA, sense que els dos avals puguin superar conjuntament el 90%. El termini màxim de l’aval serà de cinc anys. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).
Compartir:

linkedin share button