Una segona oportunitat per a l’empresariat
09/07/2019

Una segona oportunitat per a l’empresariat

La Unió Europea ha aprovat el 6 de juny la Directiva sobre “Els marcs de reestructuració preventiva, segona oportunitat i mesures per augmentar l’eficàcia
La Unió Europea dona una segona oportunitat a les persones empresàries insolvents honestes, i facilita que les empreses viables amb dificultats financeres accedeixin des d’una fase inicial als marcs de reestructuració preventiva per evitar la insolvència.L’objectiu general de la Directiva és reduir els obstacles més importants a la lliure circulació de capitals derivats de les diferències entre els estats membres en matèria de marcs d´insolvència i de reestructuració, i millorar en el si de la UE la cultura del rescat fonamentada en el principi de la segona oportunitat.Podem destacar els següents aspectes de la norma:Alerta prèvia i accés a la informació per ajudar les persones deutores a detectar les circumstàncies que poden provocar una insolvència i advertir-los de la necessitat d´actuar ràpidament.Marcs de reestructuració preventiva, amb la finalitat d´evitar la insolvència i garantir la viabilitat de l’empresa. Aquests marcs podran estar disponibles a petició dels creditors i dels representants de les persones treballadores.Facilitar les negociacions sobre els plans de reestructuració preventiva.Plans de reestructuració, la norma preveu els documents que han de formar part del pla.Suspensió de les execucions singulars per afavorir les negociacions d´un pla de reestructuració; la durada màxima d´una execució singular no superarà els 4 mesos.S´estableix un període màxim de 3 anys per tal d´obtenir l´exoneració dels deutes.Els estats membres tindran un període de dos anys, des de la publicació al diari oficial, per aplicar les noves disposicions. No obstant això, en supòsits degudament justificats podran sol·licitar a la Comissió un any addicional per a la seva aplicació.La Fundació PIMEC ha defensat repetidament la necessitat que els deutors honestos puguin tenir una segona oportunitat. Per aquest motiu valora positivament el sentit de la nova Directiva, malgrat les deficiències. Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats:  Per a més informació: Itziar RuedasTel.  934 964 500secretaria@fundaciopimec.org
Compartir:

linkedin share button