Posicionament d'SME United respecte a la Modificació de la Directiva 2009/148/EC sobre exposició a l
23/01/2023

Posicionament d’SME United respecte a la Modificació de la Directiva 2009/148/EC sobre exposició a l

La Comissió Europea va presentar el 28 de setembre de 2022 la proposta de modificació de la Directiva 2009/148/EC referent a la protecció de les persones treballadores davant els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant a la feina.  Per aquesta raó, SME United dona suport a l’objectiu d’augmentar la protecció de les persones treballadores a la seva exposició a l’amiant en el lloc de treball i l’enfocament holístic adoptat per la Comissió Europea.  Considera que la nova proposta de valor límit* s’adapta a la realitat del mercat i permet l’efectiva protecció de les persones treballadores i empresàries, alhora que continua sent factible per les pimes implementar-ho i mesurar-ho. Qualsevol valor límit inferior seria poc realista d’implementar. Secunda fermament el desenvolupament de directrius adequades, especialment sobre mètodes d’avaluació de riscos, de cara a facilitar el compliment i la implementació pràctica del nou valor límit.Insisteix que les metodologies per al recompte de fibres siguin clares i tan senzilles com sigui possible. Els mateixos valors límits no s’haurien d’avaluar mitjançant metodologies diferents, sense un marc que permeti una comparabilitat clara. No dona suport a la creació d’un registre de caràcter general i obligatori d’amiant per als edificis. La Comissió Europea hauria de garantir que existeixi coherència entre les bases de dades nacionals i les eines de supervisió i seguiment. Considera que la Directiva d’Amiant hauria de centrar-se en la conscienciació de totes les parts implicades, les empreses, els propietaris d’edificis i la resta de la societat en lloc de centrar-se només en les restriccions. Considera que la majoria d’empreses involucrades en processos de demolició/renovació i eliminació d’amiant són PIMES i aquestes s’enfrontaran a un augment dels costos en formació, instal·lacions, equips de protecció, equips de treball i material, i per tant s’hauria de disposar de finançament dedicat per donar suport a aquests canvis necessaris per poder donar compliment al qual disposa la modificació de la Directiva.  *La proposta és rebaixar de l’actual 0,1 fibres/cm³ a 0,01 fibres/cm³ com a mitjana ponderada en el temps (TWA) de 8 hores.  Més informació: jsoler@pimec.org
Compartir:

linkedin share button