PIMEC Vallès Oriental orienta les pimes en noves obligacions en matèria d'igualtat
18/11/2019

PIMEC Vallès Oriental orienta les pimes en noves obligacions en matèria d’igualtat

La patronal organitza un taller sobre el Pla d’Igualtat a la PIME.
Granollers, 31 d’octubre de 2019. El Departament Jurídic de PIMEC i la Fundació PIMEC han organitzat un taller pràctic per a totes les empreses que vulguin conèixer quines són les noves obligacions en matèria d´igualtat, d’acord amb la recent entrada en vigor del Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació, i d´acord amb la Llei  17/2015, de 21 de juliol, d´igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.S’introdueixen importants canvis normatius d’obligat compliment per a les empreses, especialment relacionats amb els plans d’igualtat, el sistema de transparència salarial i modificacions en els permisos parentals, entre d’altres. En aquesta sessió s’ha aprofundit en aquests canvis i s’ha explicat com aplicar-los a les pimes i les conseqüències del seu incompliment.  També s’han donat les pautes per a la implantació del pla d’igualtat a les pimes.Objectius del taller:Conèixer quines són les obligacions que tenen totes les empreses, independentment de la seva dimensió, en matèria d’igualtat.Fer un intercanvi d´experiències amb la possibilitat de reflexionar sobre els beneficis que aporta la igualtat d’oportunitats a les organitzacions i de tractar els problemes que poden arribar a sorgir.Conscienciar sobre la importància de la igualtat de gènere com a factor de responsabilitat social empresarial, mitjançant l’acompanyament amb processos de mentoria. 
Compartir:

linkedin share button