PIMEC Girona participa en el Pla de reactivació Econòmica del Baix Empordà
19/04/2021

PIMEC Girona participa en el Pla de reactivació Econòmica del Baix Empordà

PIMEC Girona ha participat en una sessió promoguda pel Consell Comarcal del Baix Empordà, en la que s’ha presentat una diagnosi que ha analitzat el model econòmic i social de la comarca per tal de copsar el principals efectes de la crisi i projectar quines accions immediates escauen així com una estratègia a mig-llarg termini.L’anàlisiEl Baix Empordà és una comarca que es fonamenta en el turisme i en la segona residència com a principals motors econòmics. La indústria representa una escassa activitat, lligada sobretot a la construcció, i el sector primari té major presència en l’interior.El nivell de renda comarcal està un 17% per sota de la mitjana de Catalunya, estant a la cua de la resta de les comarques gironines.Amb una dependència tan gran del turisme, l’hostaleria (el 63% dels llocs de treball en pertanyen) i el comerç són els principals afectats per la crisi, i la contractació ha caigut a nivells de 2013.L’atur ha augmentat un 20% des de 2019 i els col·lectius més afectats són els menors de 20 anys, els majors de 55, les persones sense estudis i els que tenen estudis universitaris. L’afectació és menor en persones amb estudis d’FP.Els reptesEl grup de treball ha proposat tres objectius generals per millorar aquesta situació.Potenciar el sector primari i la indústria agroalimentària.Oferir serveis els dotze mesos de l’any per reduir l’elevada estacionalitat actual.Fomentar l’empresa sostenible i innovadora.Per tal d’arribar a assolir aquests objectius, el grup de treball ha aportat diferents idees i accions per treballar objectius específics que contribueixin a la millora dels objectius generals.Un punt de consens ha estat que cal respectar els models de negoci existents, fortament arrelats al territori, però millorant-los i adaptant-los, incorporant-hi les noves tecnologies.  Crear les condicions favorables en l’àmbit fiscal per atraure negocis del sector tecnològic que s’implantin en el territori i que contribueixin a modernitzar els negocis existents.Un altre valor importantíssim és el paisatge, les condicions de vida que pot oferir la comarca, que cal posar en valor per atraure capital humà que s’hi instal·li i poder reconvertir la segona residència en primera. Les oportunitats i la flexibilitat que el teletreball ofereix poden facilitar aquesta transició.Potenciar el consum de producte de proximitat.Potenciar la indústria al voltant de les energies renovables. Més informació: Joan Barfull jbarfull@pimec.org
Compartir:

linkedin share button