PIMEC constata que la xifra de vendes de les pimes del Vallès Oriental fins el 2018 és superior a la
29/06/2020

PIMEC constata que la xifra de vendes de les pimes del Vallès Oriental fins el 2018 és superior a la

La patronal presenta l’informe de l’Observatori de la PIMEC sobre els estats comptables de les pimes del territori en el període 2013-2018. La xifra de ve
Granollers, 30 de juny de 2020. PIMEC Vallès Oriental ha presentat avui l’informe dels estats comptables de les pimes del Vallès Oriental, que recull l’evolució de l’empresa al territori durant el període comprès entre el 2013 i el 2018 i que, entre altres qüestions, constata que la xifra de vendes de les pimes del Vallès Oriental és superior a la del conjunt de Catalunya amb valors que es mouen entre l’1,9 i els 2,3 milions d’euros. La presentació d’aquest document s’ha fet virtualment a través d’una videoconferència en la qual han participat el president de PIMEC Vallès Oriental, Daniel Boil, i el director de l’Observatori de la PIMEC, Modest Guinjoan.Daniel Boil ha explicat que “les empreses del Vallès Oriental han guanyat impuls”, tal com indica l’informe, tot afegint que “la pime presenta globalment registres superiors als del conjunt de Catalunya i mostra una dinàmica clarament positiva des del 2013 fins al 2018”. “Treballem en la recuperació de les pimes a través de reunions institucionals i hem constituït una taula de l’automoció i un grup d’experts juntament amb el Col·legi de Catalunya: el GEREC, entre altres mesures com campanyes de comunicació i propostes d’ajudes directes a la indústria 4.0 i a la captació de capital estranger”, ha dit abans d’anunciar que la patronal farà un acte al juliol sobre la situació del teixit productiu del territori amb els alcaldes de la segona corona metropolitana: Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental.D’altra banda, Modest Guinjoan ha fet una exposició d’algunes de les xifres i les conclusions de l’informe, tot destacant que “el nombre de pimes que van presentar els seus estats comptables al Registre Mercantil el 2018 i que han superat els filtres de coherència a la comarca del Vallès Oriental ha estat de 4.665 (és a dir 602 més que el 2016), de les quals un 61,4% pertanyen al sector serveis, un 24,5% a la indústria, el 13,2% a la construcció, i un 0,9% al sector primari”.Característiques de la pime del Vallès OrientalEn comparació amb el conjunt de Catalunya, al Vallès Oriental en destaca un major pes relatiu del sector industrial: 9 punts per sobre del català amb un total de 1.142 empreses i un major pes de metall i maquinària. Sobre la dimensió mitjana de la pime a la comarca el 2018 és de 10,4 empleats per empresa, superior als 9,9 de mitjana que enregistra el conjunt de Catalunya.Facturació i productivitatPer grans sectors, l’industrial és el que factura més per empresa, amb el químic i el material de transport al capdavant. En canvi, el sector de la construcció, que factura poc, és el que genera més valor afegit sobre vendes. Les empreses vallesanes generen internament menys valor afegit que el conjunt català. A nivell d’activitats, les que generen més VAB són els serveis a les empreses i els serveis financers, assegurances i lloguers.  Al Vallès Oriental la productivitat per empleat es va xifrar el 2018 en prop de 53.500€ i el nivell de la comarca entre 2013 i 2018 se situa entre un 9 i un 12% per sobre de la productivitat global catalana. Les despeses de personal a la comarca, uns 38.800€ el 2018, també són superiors, uns 4.000€ per persona el 2018. Per grans sectors, la indústria és la que té més despesa per treballador.Rendibilitat i deuteLa rendibilitat, tant econòmica com financera, era una mica superior a la del conjunt de Catalunya entre 2013 i 2017 i el 2018 es va situar lleugerament per sota en el marc d’una estabilització i normalització de les rendibilitats.La capitalització de la pime vallesana és quasi idèntica a la catalana des del 2015 en endavant i se situa en el 52,9%, amb una ràtio de deute a llarg termini que tendeix a baixar i la de curt termini a mantenir-se estable.  
Compartir:

linkedin share button