PIMEC alerta contra la concentració bancària derivada de la fusió Bankia-Caixabank
07/09/2020

PIMEC alerta contra la concentració bancària derivada de la fusió Bankia-Caixabank

La prioritat hauria de ser també recuperar els 22.400 milions € del rescat públic a l’entitat madrilenya.
Barcelona, 8 de setembre del 2020. PIMEC ha valorat els plans de fusió entre Bankia i Caixabank, que actualment estan avaluant els respectius consells d’administració. PIMEC entén aquesta operació, motivada per la gradual pèrdua de rendibilitat del negoci bancari en un entorn de tipus d’interès en mínims històrics, deteriorament de les carteres creditícies per la crisi i creixent competència de proveïdors financers no bancaris (Fintech).A l’espera d’una major concreció, PIMEC alerta però contra l’excessiva concentració del crèdit que podria representar aquesta operació. Alguns estudis recents ja han mostrat com Espanya mostra una elevada quota de mercat dels cinc primers bancs (60%) i ha perdut un gran nombre d’entitats als darrers anys[1]. La darrera crisi ja va fer desaparèixer la majoria de petites caixes locals i els últims moviments corporatius han concentrat encara més el sector.Les pimes sortiran perjudicades per un major poder de mercat en mans d’uns pocs grans proveïdors de crèdit i, per tant, el govern hauria de trobar solucions que compensin aquest dèficit cap a les pimes. La patronal considera que la sortida de l’Estat de Bankia s’hauria de produir, en la mesura del possible, mantenint el nombre d’entitats i amb les màximes garanties de recuperació dels 22.400 milions € del rescat públic del 2012.L’entrada d’una entitat estrangera a Bankia podria facilitar la competència al sector bancari espanyol, afavorir la incompleta Unió Bancària Europea i potenciar les exportacions de les empreses clients de l’entitat. Alhora, PIMEC espera que la futura operació no malmeti encara més l’atractiu de Barcelona com a plaça financera i seu d’empreses tractores.Finalment, la patronal espera que aquesta fusió no desvirtuï els rellevants programes socials que porta a terme Caixabank.[1] https://zeb-consulting.com/en-DE/european-banking-study-2019-0 
Compartir:

linkedin share button