Flexibilització en el requisit d'antiguitat màxima dels vehicles de transport sanitari per carretera
25/04/2023

Flexibilització en el requisit d’antiguitat màxima dels vehicles de transport sanitari per carretera

L’Ordre PRE/1435/2013 estableix que els vehicles de transport sanitari no poden tenir més de deu anys d’antiguitat des de la seva primera matriculació per a obtenir o renovar la certificació tècnic-sanitària i l’autorització habilitant per a realitzar el transport sanitari. No obstant això, a causa de la ràpida recuperació de la demanda global i l’escassetat de semiconductors, entre altres factors, els fabricants de vehicles i carrossers han tingut dificultats per a garantir el lliurament dels vehicles de transport sanitari. Això ha portat a la necessitat de flexibilitzar el requisit d’antiguitat màxima dels vehicles per als anys 2020, 2021 i 2022. La incertesa geopolítica i la crisi de components i matèries primeres continuen afectant la producció normal, per la qual cosa és necessari mantenir la flexibilització de l’antiguitat màxima dels vehicles de transport sanitari per a l’any 2023.L’Ordre s’ajusta als principis de bona regulació i transparència, i cerca garantir que les empreses de transport sanitari puguin continuar prestant el servei sense reduir l’oferta i posar en perill la prestació del servei. En conseqüència, s’ha modificat la disposició addicional quarta de l’Ordre PRE/1435/2013 per a permetre que els vehicles de transport sanitari que superin els deu anys d’antiguitat a partir de l’1 de gener de 2023 puguin continuar temporalment prestant els seus serveis fins al 31 de desembre d’aquest mateix any. Això suposa una pròrroga en el termini per a complir amb el requisit d’antiguitat màxima, permetent a les empreses de transport sanitari continuar prestant el servei sense interrupcions mentre els fabricants de vehicles i carrossers treballen per a normalitzar la producció.  Més informació: omartin@pimec.org 
Compartir:

linkedin share button