Descobreix el “CBAM”: implicacions per a les pimes europees
16/01/2024

Descobreix el “CBAM”: implicacions per a les pimes europees

El Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni, conegut en anglès amb el nom “Carbon Border Adjustment Mechanism” és un nou mecanisme fronterer d’ajust de carboni adoptat per la Unió Europea que busca evitar la fugida de carboni d’uns certs sectors. El CBAM s’aplicarà de manera gradual i culminarà amb l’obligació als importadors d’uns certs béns de la UE a comprar certificats equivalents al preu de carboni. És fonamental que les PIMES i MIPMIMES catalanes coneguin les implicacions del CBAM, per aquesta raó us expliquem els punts més rellevants a continuació: 1. Qui estarà obligat?- Importadors o representants duaners exclusivament en modalitat de representació indirecta; que importin de tercers països (exclosos els països EEA) productes dels següents sectors ciment, ferro, acer, alumini, fertilitzants, hidrogeno i elèctric inclosos en l’Annex I i II del R/UE 2023/956. – Alerta el sector químic i polímers, ja que estan en revisió i es podrien veure potencialment afectats. 2. A què estaran obligats?A. Fase transitòria (octubre 2023):- Alta en el registre transitori CBAM.- Reportar trimestralment l’informe CBAM de les seves importacions. El 31 de gener 2024 s’haurà de presentar la declaració sobre les dades d’impacte c02 de l’últim trimestre de 2023 (a efectes merament informatius).B. Fase definitiva (2026):- Sol·licitud d’inscripció com a Declarant CBAM autoritzat en el Registre definitiu CBAM.- Compra de certificats CBAM. La compra dels certificats serà a “”temps real”” al tancament de cada trimestre, l’importador haurà d’acreditar tenir comprat almenys el 80% dels certificats corresponents al seu impacte en CO₂.- Declaració a 31 de maig de l’activitat de l’any anterior, primera declaració obligatòria: 31 de maig de 2027.La implementació seguirà les següents fases: 3. Què serà rellevant?- Reduccions del preu de carboni sobre la base de l’origen de la teva mercaderia, es podrà reduir sota unes certes condicions el pagament del preu del carbó ja abonat en origen.- Tenir un expedient net de compliment amb les obligacions duaneres, en cas contrari no es podrà tenir l’estatus de declarant CBAM autoritzat. 4. Com es calcularà el cost dels certificats CBAM?- D’acord amb la mitjana setmanal del preu dels permisos del MTS expressats en €/ tona per C02 emès. 5. S’haurà de reportar i si és el cas abonar quantitats per l’impacte directe o indirecte d’emissions de C02 en la fabricació en tercers països?Dependrà del sector i de la fase.- En fase transitòria, respecte a les declaracions, serà necessari per a tots els sectors menys l’elèctric reportar tant les emissions directes com les indirectes, això és les emissions implícites. Fins a juliol de 2024 es pot notificar les emissions basades en valors de referència per defecte, que es publicaran en breu.- En la fase definitiva, respecte als certificats s’haurà de pagar addicionalment als costos directes, emissions i costos indirectes solament respecte al ciment i fertilitzants (subjecte a revisió). En cas de necessitar assistència pel registre transitori, suport per recopilar informació rellevant a proveïdors, o altres tràmits relacionats amb el CBAM, no dubteu a posar-vos en contacte amb el Departament Internacional de PIMEC (internacional@pimec.org).
Compartir:

linkedin share button