Convocatòria d’ajuts per a projectes de foment de l’economia circular
13/06/2016

Convocatòria d’ajuts per a projectes de foment de l’economia circular

– Nous ajuts econòmics per a projectes de foment de l’economia circular. El termini per la presentació de les sol•licituds finalitza el 23 de juliol de 201
Enguany ha entrat en vigor la Resolució TES/1275/2016, de 13 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular. PROJECTES SUBVENCIONABLES  Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents :1.Ecodisseny de productes o serveis que promogui una prevenció de residus al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació.2. Reutilització de productes.3. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua. Classe B . Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:1.Ecodisseny de productes o serveis que promoguin l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació.2. Reutilització de productes.3. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los ( take-backschemes ).4. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.5. Noves aplicacions de materials reciclats.6. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.7. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials. Les categories no són excloents. BENEFICIARISEmpreses o agrupacions d’empreses que tinguin almenys un establiment operatiu a Catalunya i les associacions d’empreses que tinguin l’establiment operatiu a Catalunya.Serà l’empresa, associació d’empreses o agrupació d’empreses beneficiària la responsable de justificar els treballs i la que porti a terme l’activitat objecte de la subvenció.Un mateix beneficiari pot presentar un màxim de dos projectes.IMPORT SUBVENCIONABLEL’import de l’ajut serà d’un màxim del 50% de les despeses objecte de l’ajut, o del 75% si en el beneficiari inclou com a mínim a una pime, amb un màxim de 20.000 euros per projecte. TERMINISSol·licitud :El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria està obert fins el 23 de juliol de 2016. Execució accions :El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos comptadors des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda. Adjuntem l’enllaç web a la Resolució TES/1275/2016 on hi podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (article 8).Més informació: DEPARTAMENT de Medi AmbientNúria Vintró BellapartTelèfon: 972 22 55 77 Correu electrònic: nvintro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button