La Comissió Europea signa un acord sobre ciberseguretat i intensifica els seus esforços per fer fron
05/07/2016

La Comissió Europea signa un acord sobre ciberseguretat i intensifica els seus esforços per fer fron

La Comissió va posar ahir en marxa una nova associació publicoprivada sobre ciberseguretat, que s’espera que desencadeni una inversió de 1.800 milions EUR
Segons una enquesta recent, almenys el 80% de les empreses europees han experimentat com a mínim un incident de ciberseguretat en l’últim any, i el nombre d’incidents de seguretat registrats en tots els sectors industrials a tot el món va augmentar un 38% el 2015 . Això suposa un perjudici per a les empreses europees, ja siguin grans o petites, i amenaça amb soscavar la confiança en l’economia digital. Com a part de la seva estratègia per al mercat únic digital, la Comissió vol reforçar la cooperació interfronterera i entre tots els actors i sectors que treballen en ciberseguretat, i contribuir al desenvolupament de tecnologies, productes i serveis innovadors i segurs a tota la UE.Andrus Ansip, vicepresident responsable del Mercat Únic Digital, ha declarat: «Sense confiança i seguretat, el mercat únic digital no pot existir. Europa ha d’estar disposada a afrontar unes ciberamenaces que són cada dia més sofisticades i no coneixen fronteres. La proposta d’avui conté mesures concretes per reforçar la resiliència d’Europa davant d’aquests atacs i garantir la capacitat necessària per a la construcció i expansió de la nostra economia digital».Günther H. Oettinger, comissari d’Economia i Societat Digitals, ha afirmat: «Europa necessita productes i serveis de ciberseguretat d’alta qualitat, assequibles i interoperables. La nostra indústria de ciberseguretat té davant seu una gran oportunitat per competir en un mercat mundial en ràpid creixement. Fem una crida als estats membres i a totes les entitats de ciberseguretat perquè intensifiquin la cooperació i posin en comú els seus coneixements, informació i experiència per tal d’augmentar la ciberresiliència d’Europa. L’associació sobre ciberseguretat creada avui amb la indústria constitueix una fita i suposa un gran pas endavant.»El pla d’acció de presentat ahir per la Comissió Europea inclou la creació de la primera associació publicoprivada sobre ciberseguretat europea. La UE invertirà 450 milions EUR en aquesta associació, en el marc del seu programa de recerca i innovació Horitzó 2020. Està previst que els agents del mercat de la ciberseguretat, representats per l’Organització Europea de Ciberseguretat (ECSO), inverteixin tres vegades més. Aquesta associació també comptarà amb membres procedents de les administracions nacionals, regionals i locals, els centres de recerca i el món acadèmic. L’objectiu de l’associació serà fomentar la cooperació en les primeres etapes del procés de recerca i innovació i construir solucions de ciberseguretat per a diversos sectors, com l’energia, la salut, el transport i les finances.La Comissió també estableix diverses mesures per fer front a la fragmentació del mercat de la ciberseguretat de la UE. En l’actualitat, una empresa de TIC pot haver de sotmetre’s a diferents processos de certificació per vendre els seus productes i serveis en diversos Estats membres. La Comissió es proposa estudiar un eventual marc de certificació europeu per als productes de seguretat de les TIC.En mercats molt especialitzats (com, per exemple, la criptografia) i en mercats ben establerts amb nous models empresarials (per exemple, els programes antivirus) han sorgit una multitud de pimes europees innovadores, però sovint no aconsegueixen expandir les seves operacions. La Comissió vol facilitar l’accés al finançament de les petites empreses que treballen en l’àmbit de la ciberseguretat i estudiarà diferents opcions dins del pla d’inversions de la UE.La Directiva sobre Seguretat de les Xarxes i de la Informació, l’adopció de la qual pel Parlament Europeu està prevista avui, ja està creant una xarxa d’equips de resposta a incidents de seguretat informàtica a tota la UE per reaccionar ràpidament davant les ciberamenaces i els ciberincidentes. També preveu la creació d’un «grup de cooperació» entre estats membres, per donar suport i facilitar tant la cooperació estratègica com l’intercanvi d’informació i desenvolupar la confiança. La Comissió insta avui els Estats membres a obtenir el màxim profit possible d’aquests nous mecanismes i a intensificar la coordinació quan i on sigui possible. La Comissió proposarà la manera de millorar la cooperació transfronterera en cas de ciberincident greu. Donada la velocitat a la qual evoluciona el panorama de la ciberseguretat, la Comissió també presentarà la seva avaluació de l’Agència Europea de Seguretat de les Xarxes i de la Informació (ENISA). Aquesta avaluació valorarà si el mandat i les capacitats de l’ENISA segueixen sent els adequats per complir la seva missió d’ajudar els Estats membres de la UE a reforçar la seva pròpia ciberresiliència. La Comissió també estudia maneres de reforçar i racionalitzar la cooperació sobre ciberseguretat en els diferents sectors de l’economia, en particular en la formació i l’educació en aquest camp.
Compartir:

linkedin share button